Další iniciativa startuje

                                                                        22. 4.2016

K předním úkolům mediální redakce patří výběr témat. Kterým osobám, kterým tématům a v jaké formě k tomu dochází, vypovídá o zaměření příslušného média. Emeritní biskup Erwin Kräutler zde nemůže scházet. Ve svém interview pro církevní list Rupertusblatt v biskupství Salcburk navrhuje „odpojení eucharistie od celibátu“.

Že vznáší tento požadavek v Rakousku, znamená, že jeho dřívější úvahy o nouzovém stavu kněží v amazonském pralese byly jen předehrou nové progresivní agendy. Boj proti kněžskému celibátu sahá až do šedesátých let. Je to ostřelování svátostného kněžského svěcení, které protestantismus nezná.

Život  v manželství je „jistě zvláštní milost a odbourat  se nemusí“. Ale mše by neměla souviset s tím, zda je k dispozici svobodně žijící kněz“, rozvíjí Kräutler své myšlenky.

Ani ženské kněžství není pro nápaditého preláta nic nemožného.

Díky protekci kardinála Hummese získal Kräutler rychle přístup k papeži Františkovi. Hummes sám se vyslovil pro zavedení ženského kněžství. Kräutler je nepokládá za nic nemožného, samozřejmě „jen“ v případě nouzového stavu kněží.

Kräutler byl již několikrát přijat papežem. Kardinál Hummes i on mu předložili své „amazonské“ návrhy k odbourání kněžského celibátu a František je vyzval kdalším „odvážným návrhům“.

K posílení „odvážných návrhů“ poznamenává Kräutler, že rozhodnutí 2VK by platila  v době 1VK ještě za heretická. (Konkrétní příklady neuvedl.)

Zatímco svěcení žen pokládá za něco nesnadného, odpojení celibátu od mše je pro něho možné bez problémů. Kdo se od 1968 odmítá modlit   za kněžská povolání, získal mezitím přesvědčení, že „problémy“ je možno řešit strukturálními zásahy.

A proto si si tento hodnostář v. v. dále přeje „neohroženost, smělost a odvahu a současně důvěru a náruživost“ biskupů, kněží a řeholníků. Samo sebou se rozumí, že to všechno chápe jen v progresivním směru.

Salcburské církevní noviny poskytují nesporně široký prostor pro jeho levicové téze proti církevnímu řádu a nauce o svátostech a tisková agentura rakouské biskupské konference tyto zprávy rozšířila do celého Rakouska a německá sekce Radia Vatikán navíc  i mimo Rakousko.

Je to parádní ukázka ideologické svévole v oficiálních církevních médiích německého prostoru.

KI