Curibita

Pater Thiago Bonifácio z Institutu Bon Pasteur a věřící v jeho péči v arcidiecézi Curitiba již nemají místo, kde by mohli obětovat mši svatou. „Jedno je však jisté: nevzdáme se.“

(Brasilia) Institut Bon Pasteur (IBP) byl před Vánocemi doslova vyhozen z arcidiecéze Curitiba v Brazílii místním biskupem, Msgre José Antônio Peruzzo, na pozadí motu proprio Traditionis custodes. Okresní představený Institutu pro Latinskou Ameriku reagoval 21. prosince prohlášením. Nyní se k věřícím obrátil se svým prohlášením také otec Thiago Bonifácio IBP, který řídí pobočku institutu v Curitibě.

Zdrávas Maria Neposkvrněná!

Nyní vám musím přinést smutnou zprávu, že „milosrdenství a něha“ našeho arcibiskupa zavřela všechny dveře našich kaplí.

Byli jsme vyloučeni, vyhozeni a co je nejhorší, bez spravedlivého a řádného důvodu. Protože jsme katolíci, ocitli jsme se prozatím na ulici bez vhodného místa, kde bychom mohli přinášet svatou oběť.

I ve vánočním oktávu stoupáme na bolestnou Kalvárii. Jesle a Kalvárie jsou prostě neoddělitelné.

Ani Svatá rodina to neměla jednoduché: nenašla vhodné místo pro Ježíšovo narození a musela narychlo uprchnout do Egypta, kde vedla život plný strádání a dřiny.Náš Pán nám dává milost trpět pro jeho svaté jméno. Pronásledováni těmi, kdo by měli bránit víru, zachovávat tradici a ctít Boží jméno.

Zároveň nás utěšuje jedna myšlenka: skrze kříž přicházíme ke slávě! Před jeslemi zpívala nebesa Boží slávu, po Golgotě radost ze vzkříšení.Musíme však přijmout kříž, statečně ho nést a bojovat s tímto svatým praporem v rukou. Máme se odvážně spojit s naším trvalým Pánem.

Pastýř povstane s Boží milostí, protože chtějí udeřit na pastýře, aby se ovce rozprchly. Pastýř povstane a položí svůj život, aby se ovce shromáždily…..Postavme se společně, postavme se se vztyčenou hlavou! Náš Pán nás volá, buďme připraveni. Tento kříž je náš!

Nebudeme dělat kompromisy v zásadách, nebudeme spolupracovat s nespravedlností, budeme bránit čest našeho Pána tím, že budeme hájit posvátný, tradiční a úctyhodný mešní obřad.Mohou nám vzít naše budovy, naše obrazy, naše svícny a naši pověst. Mohou nás nespravedlivě obvinit: Že jsou rebelové, rozkolníci, neposlušní! Jedno nám však vzít nemohou: touhu opěvovat slávu Nejvyššího prostřednictvím nejpoctivějšího obřadu! Jednu věc nám nemohou vytknout: že jsme opustili věc našeho Pána, který za nás musel trpět.

Situace je žalostná: stále nemáme místo, kde bychom mohli slavit.V klášterním kostele už slavit nesmíme a (kvůli drakonickému pronásledování ze strany arcibiskupa) už vůbec ne ve vojenské kapli.

Jedno je však jisté: nevzdáme se.

Otec Thiago Bonifácio, IBP – Curitiba.

Text: Giuseppe Nardi
Obrázek: Radio Italiana (Snímek obrazovky)