Co je to za Jubileum bez odpustků?

Podle údajů, které oznámil 12. listopadu mons. Rino Finischela, navštívilo v Jubilejním roce Řím 21 milionů poutníků, zatímco Svatými bránami na celém světě prošla údajně 1 miliarda lidí. To jsou oficiální počty z Prefektury papežského domu. Podle stejného pramene v jubilejním roce 2000 byl celkový počet poutníků 32 mil. Jedná se tedy o pokles větší než 30%.

Úbytek vykazuje velmi výrazně i statistika účastníků audiencí. Podle oficiálních údajů v prvních devíti měsících pontifikátu 2013 bylo účastníků 6,623.000. V celém roce 2014 5,916.000 a pouhých 3,210.860 v celém roce 2015. Podle mons. Finischely se pravé plody jubilea ukážou teprve v budoucích letech. To znamená, že zatím je není vidět. Brány roztroušené po celém světě, byť  dokořán otevřené , jimiž prošla miliarda osob, nijak nepřispěly k ovoci jubilea.

Bez ohledu na statistiku, mělo být jubileum velkou duchovní událostí, která díky daru odpustků nabízí velkou příležitost ke změně života.

Jan Pavel II. ve svém listě k Jubileu 2000 široce vyložil význam odpustků a jejich vazbu na svátost pokání, po jejímž přijetí může věřící získat odpuštění svých hříchů a přistoupit k Eucharistii. Když se nyní mluví jen o odpuštění a milosrdenství, můžeme nabýt dojmu, že stačí projít branou, abychom získali odpuštění hříchů i bez zpovědi.

Proč se letos mluvilo jen o milosrdenství a nikoliv o odpustcích? Protože to odpovídá stanovisku Luthera, kterého papež Bergoglio připomínal v Lundu při 500. výročí začátku luterské revoluce. Slavné Lutherovy téze popírají hodnotu odpustků a každého dobrého skutku. Proto jubileum milosrdenství bylo prvním jubileem v dějinách, kdy se vůbec nemluvilo o odpustcích. Bylo to jubileum, které nechtělo být Jubileem. (viz)

Roberto de Mattei, Il Tempo 14.11.2016