Co chystá Bergogliova renovovaná kurie

Podle zpráv z jezuitské revue American Magazine ze 17. ledna 2017 byla ustavena komise pro inovace v liturgii. Předsedou komise je biskup Arthur Roche, sekretář Kongregace pro božský kult a svátostnou kázeň. Komise má rozhodnout, zda zachovat v církvi liturgickou jednotu, nebo ponechat větší volnost místním biskupským konferencím. Mnohé z nich vyslovily názor, že proces překladů liturgických textů je příliš literární a příliš centralizován v Římě. Jako příklad je uváděno Japonsko, kde jsou biskupové nespokojeni s centralizací překladů.

Toto opatření bylo učiněno jakoby ve stínu Kongregace pro božský kult, jejímž prefektem je kardinál Robert Sarah, který je předmětem opakovaných veřejných ponižování ze strany papeže a je vlastně odsouzen, aby předsedal lidem, kteří veslují opačným směrem.

Komisi řízenou sekretariátem ustanovil Bergoglio nikoliv proto, aby vymýtila četné pokoncilní liturgické degenerace a provedla tak reformu reformy, o jaké snil kardinál Sarah, nýbrž právě naopak,  aby provedla demolici jednoho z pilířů obrany proti excesům pokoncilních liturgistů, totiž instrukce Liturgiam autenticam k překladům liturgických latinských textů do moderních jazyků.

Benedikt posílil tuto instrukci, když např. stanovil, aby byl zachovám překlad konsekračních slov pro multis. (Bergoglio dal nepokrytě najevo, že taková věc je mu lhostejná.)

Nyní dokonce vychází ustanovením nové komise takovým modernizujícím úpravám vstříc. Jsou oprávněné obavy, že tuto komisi bude následovat další komise, která provede ‚korekci‘ Summorum Pontificum.

Chiesa e postconcilio