Čistky v Kongregaci pro bohoslužby

5. listopadu bylo v Buletinu Svatého stolce oznámeno, že papež jmenoval nového podsekretáře v Kongregaci pro bohoslužby. Tím byli propuštěni již dva podsekretáři kongregace, která nemá prefekta, protože kardinál Cañizares byl přeložen do Španělska.

Oba propuštění podsekretáři se o svém uvolnění dověděli z buletinu. Nepředcházel ani rozhovor s papežem, ani žádná jiná informace Propuštěný Mons. Ferreri je velkým odborníkem na západagotský ritus, který s používal ve Španělsku za muslimské okupace. a má velkou náklonnost k tradičnímu ritu.

Ve středu oznámil Buletin jmenování nového podsekretáře Corrada Maggioniho. Je to velký přítel Piera Mariniho, ceremoniáře Jana Pavla II., a velký bugninista. Od začátku svého pontifikátu propustil Bergoglio všechny někdejší spolupracovníky Benedikta XVI. pro liturgii s výjimkou Mons Guido Mariniho.

Během jednoho měsíce tak byli odstraněni čtyři Ratzingerovi spolupracovníci. Týká se to Kongregace pro nauku víry a Kongregace pro bohoslužby

                                                                  Giuseppe Nardi