Církev na vymření

Londýn. Aby se přizpůsobila světu, honí se anglikánská církev jen za tím, co je „korektní“, a dostala se tak do situace, kdy jí hrozí, že se stane obětí vlastního teologického liberalismu. O této církvi, kterou Jindřich VIII. odloučil od Říma v roce 1531, platí toto ověřené pravidlo: čím více relativismu, tím méně věřících. Během pouhých 30 let ztratila anglikánská církev polovinu svých věřících. Většina z nich zamířila do oblasti bezkonfesních a bezvěrců a nikoliv bezvýznamná část konvertuje ke katolické církvi.

Anglikáni nejdříve povolili kněžské a biskupské úřady ženám. Následovaly bohoslužby pro homosexuály a dále pro transsexuály. Poslední Gay Pride 8. 7. táhl Trafalgarskou třídou, kde na slavném chrámě sv. Martina vlál veliký homoprapor.

Anglikánská církev naléhá na vládu, aby zakázala nápravné terapie pro jedince s homosexuálními sklony, protože podle anglikánských vedoucích pro něco takového není v moderní společnosti místo. Biskup z Liverpoolu prohlásil: „Není potřeba žádné terapie pro lidi, protože tito lidé nejsou nemocní.“

Trojdílná generální synoda (biskupové, kněží, laici) Anglicanorum coetibus se proti terapiím vyslovila 298 ku 74 hlasům. 284 hlasy proti 78 se synoda vyslovila pro zavedení vlastních bohoslužeb transsexuálů. Jednání trvalo 75 minut a k diskusi se nepřihlásil nikdo.

Exodus anglikánské církve začal již před několika lety. Již deset let přijímá generální synoda rozhodnutí, které ji odvádějí od křesťanských tradic, a ty jsou nahrazovány gender-ideologií.

Od roku 1994 až do roku 2014 se tak dlouho hlasovalo o zavedení biskupek, až převládli liberálové. První homosexuální biskup byl v episkopální církvi ordinován již 2003.

V roce 2009 konstitucí Anglicanorum coetibus vytvořil Benedikt XVI. předpoklady pro návrat anglikánů do katolické církve. Počet těchto konvertitů se odhaduje na 400 000.

2015 varoval Lord Carey, který byl 1991-2002 arcibiskupem v Canterbury, že anglikánská církev během jedné generace vymře. V roce 1983 měla ještě 16,5 mil. členů. Za dalších třicet let poklesl jejich počet na polovinu.

Katholisches