Církev na prahu rozkolu.

                                                               12.12.2016

Santiago de Chile. Chilský list La Tercera referuje v sobotním vydání o 23 katolických intelektuálech, kteří 8. prosince vyslovili podporu čtyřem kardinálům, autorům tzv. Dubia. List uveřejnil rozhovor s Carlo Augustem Casanovou, jedním ze 23 signatářů. Tento venezuelský profesor vyučuje na univerzitě Svatého Tomáše v Santiago de Chile. Casanova ve svém interview obhajuje rozhodnutí kardinálů obrátit se na papeže. „Některé aspekty Amoris laetitia jsou nejasné a vyvolávají u katolíků, kteří mají určité teologické vzdělání, oprávněné pochybnosti. Amoris laetitia vyvolala velký zmatek kolem ústředních témat katolického života (nerozlučnost manželství, přijímání svátostí). Tento zmatek ještě posílila tzv. „Kritéria z Buenos Aires“, která vyšla se souhlasem papeže v jeho někdejší církevní provincii.

Papež je povinen zajistit v této věci jasno.

Na otázku, zda tato situace nemůže vyvolat rozkol, odpověděl Casanova:

Ano, opravdu může dojít rozkolu, a tomu chceme zabránit.

Důvod, proč papež dosud neodpověděl na Dubia kardinálů, spatřuje Casanova v tom, že má kolem sebe špatné rádce. Anebo má důvody, o kterých nevíme.

KI