Chtěl bych uzdravovat děti

                                                                                     1.3.2016

Chtěl bych uzdravovat děti

Radio Vatikán oznámilo, že papež dostává denně stovky dopisů a kreseb od dětí. Některé z těchto dětských pozdravů vyšly v nakladatelství Galucci jako sbírka pod titulem Psaníčka papeži Františkovi. Papež k tomu dal zvláštní povolení.

V Chicago se v nakladatelství Loyola Press objevila 1. února knika: Dear Pope Francis. The Pope Answers Letters from Children Around the World . (Drahý papeži Františku. Papežovy odpovědi na dopisy dětí z celého světa)

Kniha má 76 stran a obrací se k dětem ve věku 6 – 15 let. Vznikla za součinnosti P. Antonia Spadara SJ, papežova velmi blízkého spolupracovníka. Děti se obracejí na papeže s dotazy a František jim odpovídá.

Jedno dítě se ptá, proč se jeho rodiče hádají, jiné zajímá, proč nosí papež „tak vysoký klobouk“.

William z USA se ptá: Kdybys mohl dělat zázraky, které by to byly?

Papežova odpověď je udivující: „Milý Williame, chtěl bych uzdravovat děti, protože nejsem schopen pochopit, proč děti trpí. Je to pro mě záhada a nemám pro to vysvětlení.“

Jaké účinky může mít přemíra informací povrchního, útržkovitého a nejednou matoucího obsahu, když papež není schopen vysvětlit důvody, proč děti trpí, a nemá pro to žádné vysvětlení? Není to spíše marketing k podpoře vlastního image ?

Chiesa e postconcilio

Bílá vrána

V roce 2013 bylo v maďarské ústavě zakotveno, že rodina je svazek mezi mužem a ženou.

V prosince minulého roku přijala maďarská vláda zákon, že po narození třetího dítěte obdrží rodiče jednorázový příspěvek 10 mil. forintů ( 32 tis euro). Kromě toho mohou získat půjčku ve stejné výši na pořízení vlastního bydlení. Půjčka je na dobu 25 let při maximálním úroku 3%. Tato finanční zvýhodnění lze uplatnit poté, co dítě dosáhne věku 6 měsíců. Tři děti se musí narodit v rozmezí 10 let.

Ve všech obcích, kde o to požádá nejméně 5 rodin, musí být zřízena školka. Dosud to platilo jen pro místa s více ne 10 000 obyvateli.

KI

Skutečné kořeny přistěhovalectví

Úbytek dětí na Západě má své příčiny. Po desetiletích soustavné sexualizace, útoků na ženy v domácnosti a na tradiční manželství a rodinu, po glorifikaci seberealizace, konzumu, antikoncepce a potratů se porodnost drasticky snížuje. Následovalo masové přistěhovalectví k obsazení prázdných pracovních míst, aby byl zachován životní standard, blahobyt a konzum. Tím však dochází k výměně obyvatelstva, kultury a náboženství a ztrátě společného původu, dějin a náboženství.

Politici v Berlíně, Římě, Paříži a Londýně by se měli poučit od Budapešti a Varšavy.

Andreas Becker