Byla nastoupena změna, cesta zpět neexistuje

Kardinál Vincenzo Paglia, prefekt Papežské rady pro rodiny, ví, kam František míří:

Na námitku: V synodu  vystoupila část hierarchie, která se postavila proti Františkovým novotám, člen kurie odpovídá:

„Chtěl bych vysvětlit jednu věc: Církev přijala na synodu odpovědnost zvážit obtížnou situaci, v jaké se nacházejí rodiny ve světě. Je důležité zvážit tuto perspektivu a pochopit, co je ve hře, a z toho také vyplývá otevřenost a důležitost diskuze. Přál bych všem institucím, politickým sociálním a ekonomickým, aby udělaly to, co jsme udělali v synodu. Tváří v tvář moři problémů bylo zřejmé, že nastane živá a pestrá debata. Mluvíte o opozici proti tomu, co chtěl papež František? Sám papež upozornil na dvě pokušení: zabarikádovat se a bránit vlastní pozice a druhé je pokušení povrchní líbivosti. Církev naslouchala dnešním reálným rodinám a chce jim vyjít vstříc s velkým zanícením a nikoliv zachmuřená. Nešlo a nemohlo jít o prosté opakování nauky. František chce církev, která se vydala na pochod, aby přijala všechny a pochopila, co potřebují. Jak zdůraznil, Ježíš nám v tom dal příklad. Je třeba pokračovat, naslouchat a hledat odpovědi. Závěrečný text, i při vší zdlouhavosti, otevřel cestu, která musí pokračovat v diecézích až do řádného synodu, a to nejen u biskupů, ale i v rodinách.

Novoty tedy nebyly zbrzděny?

Opakuji, nastoupili jsme cestu. František stojí vpředu před námi všemi a otevírá cestu. I když ne všechno fungovalo, jak mělo, vykonával své poslání univerzálního pastýře. Nesmíme ztrácet čas, jsme povoláni ke spáse duší a nikoliv ke spáse principů.

Vatican Insider 24. 10. 2014