Brazílie se protestantizuje

Kam směřuje největší katolická země?

Náboženská tvář Brazílie se v pokoncilní době silně změnila. Počet katolíků poklesl z 92 % na pouhých 65 %. Podíl protestantů naopak vzrostl z 5 % na 22 %.

Země, která letos od 23. do 28. července hostí Světový den mládeže, se v posledních desetiletích po náboženské stránce silně změnila. I když katolíků je stále většina, jejich počet soustavně klesá. Současně přibývá protestantů, příslušníků jiných vyznání a nevěřících. Údaje o tomto stavu zveřejnil výzkumný ústav Pew Forum (Washington).

Ze 192 milionů obyvatel Brazílie se hlásí ke katolické církvi kolem 123 milionů, ale jejich podíl klesl v posledních desetiletích o 27 %. Podle sčítání lidu v roce 2010 žije v Brazílii 42 milionů protestantů, 12 milionů nevěřících a 10 milionů se hlásí k jiným vyznáním, převážně spiritistickým a afrobrazilským hnutím.

Růst počtu protestantů nelze přičítat na vrub porodnosti ani přistěhovalectví. Je to především zásluha charizmatických, letničních a neoletničních sekt. Ty přikládají velkou váhu proroctvím a zázračným uzdravením, která připisují působení Ducha Svatého.

Tradiční evangelická církev zůstává stabilní

Při sčítání lidu v roce 1991 patřilo k sektám 6 % obyvatel. Do roku 2010 vzrostl jejich podíl na 13 %. Podíl tradičních luteránských, evangelických a baptistických společenství zůstává stabilní mezi 3-4 %. Katolická církve ztrácí nadprůměrně mnoho svých členů mezi mladou generací a ve velkoměstech.

Kritika evangelia blahobytu

Tradiční evangelická i svobodná církevní společenství, v jejich středu stojí opravdu víra, kritizují panující „evangelium zdraví a blahobytu“ a poukazují, že toto není v souladu s poselstvím Ježíše Krista.

Pramen: http://www.kath.net/news/42138