Bratrská návštěva a odvolání

16. 7. 2015

František obětuje dalšího biskupa ultraprogresivní klice

Svatý stolec přijal žádost arcibiskupa arcidiecéze Passo Fundo J. Ex. Mons. Antonio Carlose Altieriho SDB o uvolnění z pastoračních povinností v souladu s kánonem 401 § 2 …

Buletin Svatého stolce


?

Mohli bychom se domnívat, že arcibiskup Altieri tak činí ze zdravotních důvodů, které mu brání v pastýřských povinnostech. Ve skutečnosti se tak stalo po tzv. „bratrské návštěvě“. V tomto konkrétním případě totiž poslal papež František kardinála Claudia Humese na vizitaci arcidiecéze Passo Fundo. (Je to kardinál, který radil Bergogliovi, aby po své volbě přijal jméno František, a doporučil mu tím, „aby nezapomínal na chudé“.)

Biskup, který si nepočíná, jak si ultraprogresivní klérus přeje, může své dny pokládat za sečteny.

Jak uvádějí brazilská média, připomíná tento případ jiné podobné v minulém roce. „Pochod ‚milosrdenství‘ proti biskupům, jejichž směr není v souladu s Františkovou érou. Biskup více méně konzervativní, který se nechová, jak to žádá ultraprogresivní část jeho kléru, může své dny pokládat za sečteny. Jak píší brazilské stránky Fratres in unum, „liberální klika je dobře organizovaná, ví, co chce, a ví především, jak na to“.

V Passo Fundo je teologický institut, který je v rukou teologů osvobození. Ti si stěžují apoštolskému nunciovi, že arcibiskup Antonio Carlos Altieri vynaložil na renovaci rezidence, kněžského semináře, arcibiskupského ordinariátu a exercičního domu 600 000 US $.

Ve stížnosti se dále uvádí, že arcibiskup praktikuje „rubricismus“ a „ritualismus“, v liturgii klade velký důraz na dodržování rubrik a na důstojné slavení obřadů. Dále kritizuje skupina těchto kněží ochotu svého arcibiskupa přijímat seminaristy, které jiné diecéze odmítly.(viz)

Kněžský seminář v Passo Fundo má v poměru k počtu obyvatel nadprůměrně mnoho seminaristů. V diecézi je ovšem toto všechno zdůvodněno jinak. Těžiště vidí arcibiskup v pastoraci povolání, proto také v obnově semináře. Ukazuje, co je pro diecézi důležité. Renovace byla potřebná kvůli velkému počtu seminaristů. Jen neoficiálně bylo v diecézi potvrzeno, že někteří seminaristé byli v jiných diecézích „příliš konzervativní“. S dodatkem, víte, mnoho biskupů je příliš liberálních.

Arcibiskup Altieri byl médii připočten v brazilském episkopátu ke ‚konzervativním‘. V roce 2014 se stavěl proti úsilí vlády postavit homosexuální svazky naroveň manželství. „Společnost nemůže prostě přivřít oko před zrovnoprávněním homosexuálů.“ V diecézi Passo Fundo, ve které je velmi rozšířen konkubinát mezi klérem, byl arcibiskup Altieri přinejmenším světlem, stojí ve Fratres in unum. Od arcibiskupa Altieriho očekávali katolíci z Passo Fundo také potlačení vlivů teologie osvobození.

Na začátku vizitace informoval arcibiskup o tom celou diecézi a žádal všechny o neomezenou a konstruktivní spolupráci s vizitátorem, „abychom skrze svou modlitbu a rozjímání o významu tohoto okamžiku, který nám Prozřetelnost darovala, měli na něm podíl“. Že vizitace skončí jeho odvoláním, to nepokládal arcibiskup za možné.

Diecézi Passo Fundo bude až do jmenování nového nástupce řídit apoštolský administrátor.

Arcibiskup Altieri se narodil 1951, kněžské svěcení přijal 1978 a 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval biskupem v Caraguatatuba. 2012 následovalo jmenování arcibiskupem v Passo Fundo. V 63 letech byl postaven mimo službu.

Giuseppe Nardi, foto Secretum meum mihi