Biskup zasahuje proti liturgickým nešvarům

                                                                             19. 8. 2015

Nedávno jmenovaný biskup brazilské diecéze Barretos ve státě Sao Paolo Milton Kenan vystoupil proti nešvarům a svévolným změnám a novotám v liturgii.

V prvé řadě vnesl kázeň do špatně chápaného „pozdravení pokoje“, které narušuje nebo přerušuje liturgii. Směrnice vydané 4. srpna stanoví, že věřící nemají při tomto pozdravu vůbec opouštět své místo, nýbrž pozdravit se ve „střízlivé formě jen se svými sousedy v bezprostřední blízkosti“. Zcela mylně se domnívají, že se mají pozdravit s co největším počtem přítomných. Kněz nemá opouštět oltář a nabízet svůj pozdrav jednotlivým věřícím. Tento pozdrav pokoje nepatří k nařízeným úkonům. V této věci vydala Kongregace pro bohoslužby příslušný pokyn již v červnu 2014. Tato forma liturgického nešvaru vznikla až v NO. Biskup Milton Kenan zdůraznil, že pozdravení pokoje není vhodná příležitost k vyjadřování blahopřání o svátcích či slavnostních příležitostech nebo soustrasti při pohřbu a podobně. Přání veselých Vánoc nebo Velikonoc nepatří do liturgie.

Dále upozornil biskup, že mimořádný přisluhovatel přijímání „nemůže nahrazovat kněze“. Celebrant nemůže při podávání sedět a přenechat službu laikovi. Mimořádný pomocník je vždy pouze výjimkou.

Podávání pod obojí způsobou není nutné, protože Kristus je stejně přítomen se svým tělem a krví, duší a božstvím jak pod způsobou chleba, tak pod způsobou vína. V případech, kdy řád připouští přijímání pod obojí způsobou, není přípustné, aby komunikant sám namáčel konsekrovanou hostii ve víně nebo přijímal namočenou hostii na ruku.

ki