Biskup Rogelio Livieres Plano zemřel

Minulý pátek 14. srpna na vigilii Nanebevzetí Panny Marie a současně svátek mučedníka sv, Maxmiliána Kolbeho povolal k sobě Bůh biskupa Rogelia Livieres Plato ve věku 69 let.

Mons. Livieres zůstal až do své smrti vynikající postavou Ecclesia militans.

Když objevil před několika lety Tradici, její hodnotu a význam, zavedl ji široce ve své diecézi Ciudad del Este v Paraguayi a přivedl tuto diecézi k velkému rozkvětu. V celé Paraguayi bylo v diecézích  celkem  30 seminaristů. Biskup Livieres měl ve své diecézi svůj vlastní seminář, kde se připravovalo na kněžství 250 seminaristů.

Několik pokrokových kněží si na biskupa stěžovalo u nuncia. Stal se však především nesnesitelný pro ostatní biskupy. V červnu 2014 poslal František do diecéze Ciudad del Este apoštolského vizitátora. Byl jím kardinál Santos Abril, arcikněz baziliky Santa Maria Maggiore, který krátce předtím zrušil tradiční mši v této bazilice. Vizitátor se vrátil do Říma, biskup Livieres byl odvolán a do své smrti se nedověděl oficiální důvod svého odvolání. V době svého odvolání byl právě v Římě, ale papež odmítl odvolaného biskupa přijmout a promluvit s ním.(viz)

Biskup Livieres zemřel v nemocnici v Buenos Aires krátce předtím, než mohl podstoupit operaci.

R. I. P.

                                                                             KI