Biskup Corti autorem meditací Křížové cesty v Koloseu 2015

Zpracováním meditací ke Křížové cestě v Koloseu 2015 pověřil František biskupa Renata Cortiho, emeritního biskupa z Novary. Je to jeden z největších odpůrců tradičního mešního ritu.

V roce 2014 byl autorem meditací arcibiskup Giancarlo Maria Bregantini z Campobasso, známý jako bojovník proti mafii. Jeho „sociální“ meditace hovořily o nezaměstnaných, utečencích, zotročených ženách a matkách a na drogách závislých dětech.

Křížová cesta 2015

Výchozím bodem meditací v letošním roce bude podle biskupa Cortiho první promluva, kterou Bergoglio četl, když se stal papežem. Bylo to o svátku sv. Josefa a papež o něm mluvil jako o ochránci Marie a Ježíše.

Jako hlavní body svých meditací oznámil biskup Corti: „Mluvím výslovně o horkých tématech, např. o trestu smrti, který je třeba zrušit, o trýznění, které je třeba plísnit, o nelidskosti vůči nevinným, o lidech, kteří jsou barbarsky zabíjeni.“ Řekl, že se pokouší vytušit, co by si mohl myslet Ježíš. „Pokouším se to vyjádřit tím, že mu dávám slovo. Jako doplňující aspekt k tomu přistupuje pohled lidí, kteří se křížové cesty účastní a kterým dávám slovo, proto používám první osobu jednotného čísla a první osobu množného čísla. Nic není popisného, všechno je empatické a strhující.“

Krátký životopis Cortiho

Biskup Renato Corti (1936) byl vysvěcen na kněze v Miláně arcibiskupem Montinim v roce 1962. Na přání arcibiskupa kardinála Carlo Maria Martiniho ho Jan Pavel II. vysvětil jako světícího biskupa v Miláně. 1990 byl jmenován biskupem v Novaře. V únoru 2005 vedl poslední exercicie pro kurii za pontifikátu Jana Pavla II. Za Benedikta XVI. odešel 2011 do důchodu.

Biskup Corti proti tradičnímu ritu

V roce 2007 suspendoval Corti tři kněze své diecéze, kteří chtěli podle Summorum Pontificum celebrovat nadále jen v tradičním římském ritu. Biskup jim dal na vědomí, že mše se musí konat závazně podle misálu Pavla VI. italsky. Povolil jim sloužit jen jedinou mši, která nesmí nahradit žádnou mši v „řádném“ ritu.

Kněží protestovali a poukázali na to, že on sám byl v tradičním ritu pokřtěn, biřmován a vysvěcen na kněze. „Nejsme nějací Juke-Box kněží, kteří si nejdříve hodí minci, zda mají celebrovat dnes italsky a zítra latinsky.“ Konflikt nakonec skončil trpkým kompromisem. Biskup prohlásil veřejně, že kněz je oprávněn celebrovat výlučně v tradičním ritu a že je to v souladu s Motu proprio Summorum pontificum. Odvolal nicméně tyto kněze z jejich dosavadních farností a poslal je do odlehlých alpských vesniček u hranic se Švýcarskem.

Odpor biskupů proti Summorum Pontificum

Na podzim 2008 stěžoval si Mons. Camille Perl, sekretář komise Ecclesia Dei, že mnoho biskupů, a to především italských brání kněžím celebrovat v tradičním ritu. „V Itálii většina biskupů, až na zanedbatelné výjimky, brání aplikaci Motu proprio o latinské mši a totéž platí o mnoha představených řádů, kteří zakázali celebrovat v latině.“

V této souvislosti si Mons. Perl stěžovat také na německou biskupskou konferenci, která postupuje tak byrokraticky, že velmi stěžuje uplatnění Motu proprio.

                                                                 katholishes.info