Bílá vrána mezi černými neobstojí

Do seznamu biskupů, kteří se museli předčasně rozloučit se svou diecézí, ačkoliv se těšili plnému zdraví, můžeme připsat další uzavřený případ. Návštěvníci těchto stránek si vzpomenou na biskupa z Albenga Imperia.

Mons. Mario Olivieri byl prakticky sesazen už 20 měsíců. Již v lednu 2015 jmenoval Bergoglio pro jeho diecézi koadjutora Guglielma Borghettiho s právem nástupnictví.(*) Olivieri se stal pro něho „neschopným“ z nejmenovaných, ale jinak pochopitelných důvodů: Po vydání motu proprio Summorum Pontificum žádal důrazně své kněze, aby vrátili presbytářům jejich původní podobu. V jeho diecézi se pravidelně slavila mše svatá v mimořádném římském ritu. Proto také přijal do diecéze Albenga františkány Neposkvrněné, a co více, v tradičním římském obřadu přijal slavné věčné řeholní sliby sedmi jejich sester.

V jeho diecézním semináři je více seminaristů než ve všech ostatních diecézích Ligurie dohromady. A navíc, když tři kláštery františkánů likvidoval zesnulý Bergogliův komisař Volpi, diecézní biskup Olivieri si dovolil poslat do Říma list, ve kterém se františkánů zastával.

K potřebné atmosféře proti nežádoucímu diecéznímu biskupovi posloužila i pohotová média, která využila příležitost k vyvolání „neslýchaného skandálu“. V jednom domě vybuchla na jaře 2015 plynová láhev a způsobila smrt několika osob. Jednou z nich byla muslimka. Farář Angelo Chizzolini v souladu s církevním právem odmítl připojit při církevním pohřbu k zesnulým věřícím také onu nepokřtěnou ženu. Její bratr mu vyhrožoval a šířil letáky, které hanobily Dona Chizzoliniho jako „nepřítele imigrantů“.

Biskup – koadjutor po poradě s Bergogliem odvolal dotyčného kněze ze tří farností, které dosud spravoval. O jeho dalším zařazení bude údajně rozhodnuto, až nastane klid. K tomuto klidu je zřejmě nezbytný i odchod biskupa.

Biskup Olivieri si byl vědom, že za dané situace jmenovanému koadjutorovi ve správě diecéze už jen překáží. Nabídl tedy svou formální demisi, kterou Bergoglio pohotově přijal.

Pro připomínku viz: Bergogliovské čistky pokračují

                          Bratrská návštěva a odvolání

                          Jako milující matka  

(*)Koadjutor je pomocný biskup, který dočasně přejímá výkon biskupského úřadu v dané diecézi. Takové opatření se používá v případě, že ordinář nemůže vykonávat nadále svůj úřad, např. pro nemoc. Jak se ukazuje, může však být také zneužito k praktickému odvolání „nežádoucího“ ordináře. Biskup Oliveri se stále těší plnému zdraví.