Berogliovo jednání poškozuje církev

                                                                       25. března 2022

Kněz EWTN kritizuje papeže Františka za to, že svými nedávnými kroky církvi „hodně uškodil

Jednání papeže Františka přispívá k „velkému poškození“ poslání církve, řekl bratr Gerald Murray a ukázal prstem na nedávné odvolání portorického biskupa a papežovo odmítnutí zastavit německou „synodální cestu“.

Během pořadu „The World Over“ na EWTN , který se vysílal minulý čtvrtek, obvinil br. Gerald Murray, kanonický právník a pravidelný spolupracovník EWTN, papeže Františka z poškozování poslání katolické církve a uvedl v této souvislosti jak „náhlé odvolání portorického biskupa, tak Bergogliovu  nečinnost vůči zjevně disidentské německé „synodální cestě“.

„Upřímný a hluboký pohled na dnešní život církve vyvolává otázku: Pomohlo nebo uškodilo poslání církve jednání papeže Františka?“ řekl FR. Murray během části vysílání nazvané „Papežská posádka“.

„A v některých oblastech jsou škody velké,“ dodal a jako příklad uvedl latinskou mši, kterou papež loni drasticky napadll, a apoštolskou exhortaci Amoris laetitia z roku 2016. „Člověk by si mohl uvést   celý seznam. podobnývh případů.“

FR. Murray kritizoval zejména to, co označil za „nespravedlivé odvolání“ portorického biskupa Daniela Fernándeze Torrese“, který byl počátkem tohoto měsíce „zbaven“ funkce hlavy diecéze Arecibo bez vysvětlení a bez kanonického řízení.

„Na úrovni řádné správy je navíc toto svévolné odvolání biskupa z portorického Areciba bohužel symbolem toho, jak se pontifikát ubírá směrem „buď s námi souhlasíte, nebo vás vykopneme“.“ „Tohle není křesťanství,“ řekl br.Murray.

Biskup Fernández Torres, který je důsledným obhájcem katolické nauky, ve svém prohlášení uvedl, že byl nucen opustit svou diecézi kvůli obvinění z neposlušnosti vůči papeži a nedostatku společenství s ostatními portorickými biskupy. Jeho propuštění přišlo poté, co odmítl podepsat dopis, který loni zveřejnila portorická biskupská konference a v němž oznámila, že bude při mši svaté oddělen podle toho, zda byl či nebyl očkován vakcínou COVID. Biskup z Areciba vydal samostatné prohlášení, v němž zdůraznil, že katolíci mohou s čistým svědomím odmítnout očkovací injekce.

Arcibiskup ze San Juanu potvrdil, že biskup Fernández Torres byl odvolán kvůli obvinění z „neposlušnosti vůči papeži“, které se údajně týkalo jeho obhajoby námitek svědomí proti očkování COVID-19.

„Myslím, že v tomto případě Svatý otec udělal obrovskou chybu, když odvolal biskupa a zacházel s ním v podstatě jako s, jak bychom to řekli, vedoucím pobočky, kterého lze odvolat bez udání důvodu.“

Br. Murray k tomu poznamenal: „Protože biskupové jsou nástupci apoštolů, a pokud se nedopouštějí kanonických zločinů nebo jsou z jiných důvodů notoricky neschopní vykonávat svou funkci, měli by být podporováni a měli by si svůj úřad ponechat.

Indukce za „zjevné kacířství

Robert Royal, šéfredaktor časopisu The Catholic Thing , během vysílání také analyzoval odvolání biskupa Fernándeze Torrese, a to na opačné straně, ve světle papežova odmítnutí sankcionovat evropské biskupy, kteří v posledních týdnech veřejně odmítli neměnné učení církve proti homosexualitě.

Royalová poukázala na lucemburského kardinála Jeana-Clauda Hollericha, kterého papež František vybral jako vedoucího synody o synodalitě, a na biskupa Georga Bätzinga, předsedu německé biskupské konference.

Australský kardinál George Pell minulý týden vyzval Vatikán dopisem, aby oba preláty odsoudil za jejich otevřenou podporu homosexuálních aktivit.

Kongregace pro nauku víry „musí vystoupit a kritizovat jak kardinála Hollericha, tak biskupa Bätzinga za hlásání hereze, skutečné hereze, která byla, chci říci naprosto jasně vyjádřena,“ řekl Royal.

„A dělají to ze zcela absurdních důvodů,“ poznamenal. Hollerich například minulý měsíc novinářům řekl, že církevní tisícileté odsouzení homosexuálních činů je „falešné“, protože „vědecko-sociologický základ tohoto učení již není správný“.

Tradice katolické církve v souladu s Písmem vždy odsuzovala homosexuální chování jako „vnitřně neuspořádané“. Katechismus katolické církve uvádí: „Vycházejíc z Písma svatého, které homosexuální jednání představuje jako jednání těžké zkaženosti, tradice vždy potvrzovala, že „homosexuální jednání je vnitřně neuspořádané“. Jsou v rozporu s přirozeným právem. Uzavírají sexuální akt před darem života. Nevycházejí ze skutečné citové a sexuální komplementarity. V žádném případě je nelze schválit.

„A aby kardinál římskokatolické církve, který se chystá řídit a vést příští synodu o synodalitě, tvrdil, že věda vyvrátila katolickou nauku, je absurdní,“ řekl Royal.

Podobně biskup Bätzing v nedávném rozhovoru podpořil homosexuální styky a zopakoval tak postoj německé církevní synody „Cesta“, která v únoru podpořila návrh, podle něhož by Vatikán měl prohlásit sodomii za nehříšnou.

Shovívavost papeže Františka vůči kardinálu Hollerichovi a heterodoxním německým biskupům v porovnání s jeho přístupem vůči biskupu Fernándezovi Torresovi ukazuje „nekonzistenci v jádru těchto otázek“, řekl Royal. Dodal, že netransparentní postup Vatikánu při odvolání biskupa z Areciba vyvolává dojem „svévolného uplatňování moci, které podle mého názoru poškozuje samotnou důvěryhodnost církve, její zdání soudržnosti a respektování všech názorů v církvi, a to jak mezi laiky, tak mezi biskupy“.

„Jeden z hlavních zdrojů skandálů“

FR. Murray také poukázal na rozkol v německé hierarchii a její pro-LGBT disent a jako „hlavní zdroj skandálu v životě církve v této době“ uvedl rozdílné zacházení s „tradicionalistickým“ portorickým biskupem.

„Zdá se, že kdyby bylo po vůli Němcům, synoda o synodalitě by se měla přejmenovat na synodu o homosexualitě, protože o ničem jiném v podstatě nemluví,“ řekl.

„Neustále mluví o tom, že církevní učení je špatné, že kvůli němu lidé trpí, omlouvají se a pak říkají, že budou ‚žehnat‘ lidem, kteří spolu žijí v homosexuálních svazcích,“ pokračoval kněz. „Řekněme si to jasně: učení katolické církve v této věci má božský původ. Pochází z Písma svatého. Je to jasné jako facka a nelze to změnit.“

„A je velmi znepokojující, že, jak všichni vědí, portorický biskup, který byl tradicionalistickým biskupem – hlásal nauku, žil víru – je odvolán, protože ostatní portoričtí biskupové s ním nejsou spokojeni, a přesto biskupové v Německu mohou odporovat tradici a nauce víry a zůstat v úřadu,“ řekl br. Murray. „Je to jeden z hlavních zdrojů skandálů v současném životě církve.“

Podle nedávného článku portorické katolické organizace Fieles a la Verdad se biskup Fernández Torres v uplynulých deseti letech nejméně dvakrát veřejně postavil na obranu života, rodiny a náboženské svobody.

Royal a bratr Murray svými komentáři k současnému stavu církve za papeže Františka připomínají komentáře jiné významné katolické osobnosti, bratra Santiaga Martina.

BR. Martín, zakladatel františkánů od Marie, mezinárodního sdružení podporovaného papežem, ve videu z 11. března varoval před „úpadkem“ papežství v souvislosti s nekontrolovatelnými chybami v německé církvi a náhlým odvoláním biskupa Fernándeze Torrese.

„Náhlé propuštění nepoškozuje jen oběť, ale také instituci,“ komentoval odvolání portorického preláta br.Martín. „Když v církvi zmizí pravověrní preláti – a to, co se stalo, je to vážný preceddens ke zhoršení nejen  úřadujícího papeže, ale i papežství.“

Bratr Martín si stěžoval, že papežský „úpadek“ „už začal“ během Františkova pontifikátu a „nepochází zrovna z konzervativních řad“. Poukázal na mnichovského arcibiskupa kardinála Reinharda Marxe, který stejně jako Bätzing a Hollerich nedávno odsoudil katolické morální učení  včetně  nauky o homosexualitě.
 
Marx se vysmívá církevní sexuální etice, protože ví, že „se mu nic nestane“, řekl bratr Martin.

Marco Tosatti Stillum Curiae