Bergogliovské čistky pokračují

Biskup Livieres: Papež se bude muset za mé odvolání zodpovídat před Bohem.

(Asuncion – Řím) biskup Rogelio Livieres Plano z Ciudad del Este v Paraguayi odvolaný ve čtvrtek 25. září se cítí jako oběť ideologického pronásledování. V otevřeném dopise prefektovi římské Kongregace pro biskupy kardinálu Queletovi postižený napsal, že papež se bude muset za toto rozhodnutí zodpovídat před Bohem.

Současně sděluje, že mu dosud není nic známo o obsahu zprávy papežského vizitátora kardinála Santose Abrila. Jako „syn církve“ podřizuje se přesto papežskému nařízení. Dopis byl včera zveřejněn v paraguayském listě ABC.

Vatikán uvádí jako důvod odvolání „pastorační důvody“. Konkrétní výtky proti propuštěnému biskupovi však uvedeny nebyly. Biskup sám se pokládá za oběť intrik paraguayského episkopátu. Papež nařídil v Livieresově diecézi apoštolskou vizitaci poté, co tento biskup veřejně obvinil arcibiskupa z Asuncionu z homosexuality a požadoval jeho odvolání.

Vedoucí skupina paraguayského episkopátu nijak netají své uspokojení ze sesazení biskupa Livierese. Tento biskup platil za bojovného zastánce pravověrnosti. Takřka v každé farnosti jeho diecéze se slavila mše v tradičním ritu. V jeho semináři je podstatně více seminaristů než v sedmi seminářích mnohem větší arcidiecéze Buenos Aires dohromady.

Biskup Livieres pochází z Argentiny stejně jako Bergoglio. Již několik dní je v Římě a žádá papeže Františka o přijetí. Marně. O oslavovaném „dialogu, milosrdenství a respektu“ nemůže být řeči, zatímco progresivní církevní kruhy oslavují veřejně jeho propuštění. Byl to jediný konzervativní biskup v diecézi.

Katholisches.info