Bergogliova setba bujně klíčí

                                                18.4.2016

Jak bylo řečeno, papež musel být nervózní ze svých nejbližších spolupracovníků, kteří před dvěma roky při každé příležitosti stavěli novinářům před oči otázku přijímání pro rozvedené sezdané. Ani se věřit nechce, že to dělali proti vůli papeže. Papež nyní při výrocích novinářům méně mluví o přijímání, ale spíše o tom, že když se dal do pohybu ten zvrat, nechce s tím být obtěžován. Zkrátka a dobře, všechno potřebné již bylo řečeno a progresisté tomuto poselství porozuměli, jak vyplývá např. z těchto dvou zpráv:


Krátce po zveřejnění AL poskytl P. Giovanni Cereti deníku Quotidiano Nazionale rozhovor. Vyjádřil v něm svou hrdost, že již 40 let podává přijímání i věřícím žijícím v nedovoleném svazku. Don Cereti patří do okruhu ‘68, který již tehdy zveřejnil knihu: „Rozvod, nový sňatek a pokání v prvotní církvi“, která vyšla v novém vydání před druhou synodou, aby podpořila „přijímání pro všechny“.

* * *

Na Filipínách právě rokuje celá biskupská konference. „Milosrdenství už nemůže čekat“, prohlásila k věřícím. Budou následovat „konkrétní biskupské směrnice“. Biskupové a kněží mají teď široce otevřít náruč vstříc všem, kteří se vzdálili od církve z pocitu viny a studu. Laici mají udělat totéž.

                                                                                                       KI