„Associated Press“ opravuje zprávu o mrtvých irských sirotcích

Dublin. „Zplozenci Satana“ – tak zněl titulek v berlínské TAZ 6. června. Tisk chtěl sugerovat lidem, jak dříve údajně smýšleli katolíci o nemanželských dětech. Současně tento tisk oznamoval, kdo je odpovědný za stovky dětských koster v Irsku: „Irská historička vypátrala 800 dětských mrtvol. Umřely v domově pro ‚padlé dívky‘, který vedly katolické řeholní sestry.“ Média o tom zeširoka informovala a snažila se z toho vytěžit protikatolický kapitál. I nás katolíky tyto zprávy vyděsily a rozhořčily.

20. června zveřejnila „Associated Press“ v USA opravu k této zprávě. Stojí v ní doslova:

V článcích (zveřejněných mezi 3. a 8. červnem) o malých dětech, které zemřely v někdejším sirotčinci pro děti svobodných matek, uvedla Associated Press“ nepravdivě, že tyto děti nebyly pokřtěny a byly uloženy v anonymních hrobech. Dokumenty však dokládají, že děti byly řádně pokřtěny.

Dále AP nepravdivě uváděla, že podle tehdejší katodické nauky byl dětem svobodných matek odepřen křesťanský pohřeb. I pokud k tomu někde došlo, nebylo to nikdy naukou církve.

Mimoto citovala AP zprávu jedné badatelky, která řekla, že věří, že ostatky většiny zesnulých dětí byly pohřbeny v nepoužívané septiku. Badatelka však mezitím vysvětlila, že bez vyzvednutí a soudního vyšetření není možno tvrdit, kolik tělesných pozůstatků septik obsahuje, pokud vůbec nějaké obsahuje.

Kromě toho bylo ve zprávě chybně uvedeno, že sirotčinec byl otevřen v roce 1925 místo 1926.

Tato dementi byla provedena již 20. června. Trvalo to značně dlouho, než AP zveřejnilo své opravy. Již 7. června uvedla badatelka Catherine Corless pro Irish Times: „Nikdy jsem nikomu neřekla, že v nádrži bylo vyhozeno 800 mrtvol. To nejsou moje slova.“

O této vlastní opravě AP není v německých médiích ani zmínky. Zřejmě je tomu tak, že vyvrácení protikatolické pomluvy nestojí médiím za řeč.

Zůstává jen zbožným přáním, aby si čtenáři udělali obraz o skutečné náboženské svobodě a o „pravdivém“ zpravodajství.

kath-net