Arcidiecéze Pescara: protestanti za katedrou

Byla doba, kdy dobří katolíci všech věkových skupin dbali, aby se vždy a všude hlásala správná nauka katolické církve. Byla to doba, kdy přijímali z katechismu alespoň základy vlastní víry. A Katechismus pojmenovaný podle Pia X. říká velmi jasně: Heretici jsou pokřtění, kteří odmítají věřit v některou ze zjevených Božích pravd a z nauky církve, např. protestanti (čl. 127). A dále: Pověra je používání nevhodných, prázdných a církví zakázaných obřadů (čl. 172).

Dnes tomu tak není. V dnešní „nové a milosrdné církvi“ panuje v náboženských otázkách nepřekonatelná nevědomost: Bázeň Boží byla nahrazena lidskými ohledy, místo hlásání byl nastolen ekumenismus a mezináboženský dialog. I pastýři se už změnili, místo starých dobrých farářů nastoupili protestantští kazatelé a pokřtěným se hlásá Luther.

V diecézi Pescara je tomu např. tak: 20. ledna uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádá arcidiecéze setkání pod titulem: Protestantismus a 500 let Reformace. A za katedrou bude stát nikoliv katolický odborník, ale luteránský pastor Hans Michael Uhl. Iniciativy se pohotově chopila radnice a vedení demokratické strany a dala k dispozici konferenční sál. A aby přesvědčila váhavé, kurie vysílá ředitele diecézního odboru pro ekumenický dialog Dona Achile Vellanucciho, aby akci moderoval a uklidňoval pochybující.

Není se čemu divit. Ve vedení církve je mons. Tomasso Valentinetti, který se pokládá za průkopníka mezináboženského dialogu. Před rokem prohlásil pro deník Il Centro, že jenutné nastoupit cestu integrace s muslimskou komunitou, i když kritizoval fundamentalismus některých islámských sektorů. Hned však zdůraznil, že je třeba se stranit také katolického fundamentalismu, který používá kříž jako klacek, a tak si vyrobil nepřítele, který neexistuje. Když otevřenost vůči muslimům, tím spíše vůči protestantům.

Mons. Valentinetti patří k avantgardě bergogliánského myšlení, takže byl schopen prohlásit už před rokem, že papež František by měl dát pokyn k účasti na Eucharistii znovusezdaným rozvedeným; my jsme připraveni všechnu další práci zařídit. Ostatně, jsou to osoby, které mohou být ve farním společenství, papež řekl, že nejsou exkomunikovaní, odhalil panující zmatek a jedním šmahem smazal pastorační moudrost, která platila až do Benedikta XVI. včetně.

Že dnes nastoupí na katedru protestanti, aby učili katolíky, není vlastně nic nového: Svatý Jeroným v komentáři k Matoušovu evangeliu 7, 15-16 je označuje za falešné proroky: To jsou ti, kteří se odívají do vnějšího hávu zbožnosti a kajícnosti, ale v srdci nemají smýšlení Kristovo, protože se vzdálili od učitelského úřadu církve a pošlapávají pravou nauku.

Toho by si měly být vědomy kurie a diecéze, než svěří bludařům své věřící.

Mauro Faverzani, Corrispondenza Romana