Arcibiskup Cordileone zakázal přijímání potratářce

Zákaz svatého přijímání pro Nancy Pelosiovou, vlivnou předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA, kvůli jejím názorům podporujícím potraty.


(Washington) Sanfranciský arcibiskup Salvatore Cordileone zakázal Nancy Pelosiové, předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA, svaté přijímání – proti vůli Říma. Jeho rozhodnutí přichází těsně před přelomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v otázce potratů, které se očekává na konci června.
Překvapivý obrat ve sporu o přijímání

Sotva se ukázalo, že se Joe Biden nastěhuje do Bílého domu – ať už byl regulérně zvolen, nebo ne, teprve se ukáže -, biskupové vznesli otázku, zda by mu nemělo být odepřeno přijímání nejpozději nyní, kdy bude mít jako nejmocnější muž světa velký vliv.

Pro každého katolíka je předpokladem přijetí svatého přijímání to, že je ve společenství (latinsky communio) s Ježíšem Kristem, tj. že se v podstatných bodech neodchyluje od pravdy víry, nepopírá ji a tvrdošíjně jí neodporuje. To, co platí pro každého věřícího, platí tím spíše pro ty, kteří rozhodují a nesou odpovědnost a mohou svými slovy a činy ovlivňovat a dokonce podmiňovat mnoho lidí.
Potratová lobbistka Nancy PelosiováJoe Biden už léta prosazuje potratovou a homosexuální agendu, kterou nelze sladit s učením církve. Tvrdohlavě na tom trvá, jak ukazují jeho konkrétní sliby během volební kampaně i jeho rozhodnutí po volbách.

Po celý rok se v USA rozhořel ostrý spor o povolení přijímání Bidena a dalších politiků, který se týkal zejména Demokratické strany. Po americkém prezidentovi byla nejčastěji zmiňována Nancy Pelosiová, předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA.

Progresivní křídlo Konference katolických biskupů USA – blízké Demokratické straně Bidena a Pelosiové – se rázně postavilo proti odsouzení a vyzvalo papeže Františka k pomoci. Jeho sympatie k politické levici jsou dobře známé. Po čtyřech letech vlády Donalda Trumpa, které Řím prožil de facto v rádiovém tichu mezi Santa Martou a Bílým domem, František neměl zájem na tom, aby znovunabytou „harmonii“ narušovali konzervativní biskupové v USA, kteří se stejně netěší jeho sympatiím. Proto došlo k masivním zásahům Říma proti většinovému názoru amerických biskupů, což nakonec vedlo k patové situaci. Podzimní plenární zasedání biskupské konference, které mělo v listopadu 2021 vydat zákaz přijímání, nedospělo po faktickém vetu Říma k rozhodnutí. Pokrokáři zvítězili s podporou papeže.

Aby se to podařilo, poskytl František Bidenovi audienci krátce před podzimním plenárním zasedáním a nechal na americkém prezidentovi, aby obsah rozhovoru o přijímání přiblížil veřejnosti. A dopadlo to podle očekávání. Papež vytvořil fakta, která ochromila manévrovací prostor amerických biskupů.

Bidenův domovský biskup se stejně brzy postavil na stranu Santa Marty a oznámil, že americký prezident bude samozřejmě i nadále připuštěn k přijímání. Totéž oznámil i arcibiskup federálního hlavního města Washingtonu. Pokud prezident nezabloudí do „špatné“ diecéze někde v rozlehlých USA, nemusí se při návštěvě kostela ničeho obávat.


Cordileone jede sám

Nyní se však za své peníze dočkali i dalšího úspěchu. Po ochromení biskupské konference se zdálo, že tato záležitost není na pořadu dne. Nyní se však pan Salvatore Cordileone, arcibiskup ze San Franciska, domovské diecéze Nancy Pelosiové, nejznámější a nejvlivnější představitelky Demokratické strany za Bidenem, rozhodl sám za sebe jinak. Arcibiskup Cordileone vyloučil předsedu dolní komory amerického parlamentu z přijímání a včera to veřejně oznámil. Argumentace je v souladu s tím, co mělo vést k všeobecnému odsouzení potratových politiků v loňském roce: Protože Nancy Pelosiová neochvějně podporuje zabíjení nenarozených dětí, není ve společenství s církví a vyloučila se tak ze společenství, řekl arcibiskup. Na Twitteru Msgr Cordileone shrnul své rozhodnutí:

„Po četných pokusech promluvit s Pelosiovou a pomoci jí pochopit, jak velkého zla se dopouští, jaký skandál způsobuje a jaké nebezpečí pro svou duši riskuje, jsem se rozhodl, že nebude připuštěna ke svatému přijímání.“

Arcibiskup Cordileone, který několikrát projevil odvahu, již v květnu 2021 vyjádřil své rozhořčení nad římskými intervencemi ve prospěch Bidena a Pelosiové.

Biskup Cordileone, který o sobě dal opakovaně vědět odvážnými vystoupeními, dal své rozhořčení nad římskými zásahy ve prospěch Bidena a Pelosiové najevo již v květnu 2021. Ve stejný den, kdy byl zveřejněn dopis Kongregace pro nauku víry, kterým přispěchala na pomoc potratovým politikům Demokratické strany jménem papeže Františka, napsal na Twitteru arcibiskup ze San Franciska:

„Třesu se při pomyšlení, že pokud otevřeně nevyzvu katolíky, kteří jsou v mé pastorační péči a podporují potraty, oni i já, my všichni, se budeme muset zodpovídat Bohu za nevinnou krev.“

Pelosiová naopak prohlásila, že ji dopis z Vatikánu „potěšil“.

„Postoj Pelosiové k potratům je stále extrémnější.“

V dopise své diecézi arcibiskup podrobněji vysvětlil důvody svého rozhodnutí. Uvádí se v něm:

Poděkování věřících katolíků arcibiskupu Cordileonemu.

„Nemůže být extrémnějšího příkladu kulturní zvrácenosti, než když jsou přímé útoky na lidský život zakotveny v zákonech národa, oslavovány společností a dokonce placeny vládou. Proto papež František, více než kterýkoli jiný papež v historii, opakovaně a důrazně potvrdil jasné a konzistentní učení církve, že potrat je vážné morální zlo. […]

Jako sanfranciský arcibiskup jsem povinen pečovat o všechny křesťanské věřící, kteří jsou mi svěřeni do péče.

Tato vážná povinnost se někdy může stát nepříjemnou, zejména když katolíci ve veřejném životě výslovně podporují praktiky, které zahrnují přímé odnětí nevinného lidského života, což je případ potratů. S touto otázkou jsem ve svém svědomí zápasil mnoho let, zejména v souvislosti s předsedkyní Sněmovny reprezentantů USA a členkou naší arcidiecéze Nancy Pelosiovou.

V průběhu let jsem od mnoha a mnoha z vás obdržel dopisy vyjadřující znepokojení nad skandálem, který způsobují ti katolíci ve veřejném životě, kteří podporují tak závažné zlé praktiky, jako je potrat.

Odpověděl jsem, že konverze je vždy lepší než vyloučení a že každé takové akci musí předcházet upřímné a usilovné úsilí o dialog a přesvědčování.

Bohužel se Pelosiové postoj k potratům v průběhu let stal extrémnějším, zejména v posledních měsících.

Začátkem tohoto měsíce se jako již mnohokrát předtím výslovně odvolala na svou katolickou víru, aby ospravedlnila potrat jako „volbu“, a tentokrát se postavila do přímé opozice vůči papeži Františkovi: „Samotná myšlenka, že ženám diktujete velikost, načasování nebo cokoli jiného ohledně jejich rodiny, je tak děsivá, a to říkám jako zbožná katolička. […]

Po četných pokusech promluvit si s ní a pomoci jí pochopit, jak velkého zla se dopouští, jaký skandál způsobuje a jak velké nebezpečí pro svou duši riskuje, jsem dospěl k závěru, že jsem dospěl k bodu, kdy musím veřejně prohlásit, že nebude připuštěna ke svatému přijímání, dokud se veřejně nezřekne své podpory „práva na potrat“, nevyzpovídá se a nepřijme rozhřešení ve svátosti pokání za svou účast na tomto zlu. Proto jsem jí v tomto smyslu zaslal sdělení, které jsem nyní zveřejnil.“

Arcibiskup Cordileone dodal, že ho rozhodnutí „netěší“ a že jeho krok byl „čistě pastorační, nikoli politický“. Ačkoli arcibiskup postupuje proti přání Santa Marty, odvolává se přitom na papeže Františka. Je to legitimní, protože papežovy výroky, které citoval Msgre Cordileone, byly proneseny veřejně, zatímco intervence se odehrály v zákulisí.

P. Cordileone v závěru dopisu říká:

„Kéž nám Bůh udělí milost být opravdovými obránci důstojnosti lidského života ve všech jeho fázích a stavech a doprovázet, podporovat a milovat ženy, které by jinak byly v nejzranitelnějším okamžiku svého života osamělé a vystrašené.“Dopis byl včera odpoledne zveřejněn na internetových stránkách sanfranciské arcidiecéze. Krátce poté stránka přestala fungovat. Je to náhoda? Arcibiskup reagoval na Twitteru odkazem na další stránku, kde je celé znění jeho dopisu.

Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu se očekává v červnu

Cordileoneho krok přichází v době, kdy se zdá, že Nejvyšší soud USA je připraven zrušit nechvalně známý rozsudek Roe v. Wade z roku 1973, který od té doby nutí všechny státy – bez potratového zákona, který dosud neexistuje – povolit zabíjení nenarozených dětí. Na tento krok se čekalo půl století. Levicově-liberální většinu v Nejvyšším soudu, která byla ustavena na konci 60. let, může zlomit pouze Donald Trump.

Když bylo před několika týdny prostřednictvím úniku dat veřejnosti záměrně předhozeno blížící se rozhodnutí soudců Nejvyššího soudu a zveřejněno levicovým zpravodajským časopisem Politico, zahájila potratová lobby a přední demokraté včetně Nancy Pelosiové agresivní kampaň s cílem zastrašit soudce a obhájit „právo“ zabíjet nenarozené děti.

Demokraté v americkém parlamentu chtěli rychle prosadit brutální zákon o potratech, který pokrytecky nazvali „zákon o ochraně zdraví žen“. Pelosiová stála v čele tohoto procesu. Ve Sněmovně reprezentantů se demokratické většině rovněž podařilo návrh zákona schválit. V Senátu se však operace nepodařila díky nesouhlasu odvážného demokratického senátora, který spolu s padesáti republikánskými senátory zmařil její prosazení již podruhé v posledních měsících.

Giuseppe Nardi – Karholisches