Americké volby

Velkou roli při volbě amerického prezidenta sehrává letos postoj kandidátů k otázce potratů. Před čtyřmi roky se Obama vyjadřoval k této otázce zdrženlivě. Volilo ho 54 % katolických voličů. Letos se Obama zasazuje o zcela neomezený přístup k potratům. Takový postoj však zastává jen 12 % Američanů, zatímco 88 % požaduje přinejmenším omezení potratů.