Aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Bergoglio pojede 31. října 2016 do Švédska na společný obřad katolické církve a Luterského světového svazu k 500. výročí reformace

Vatikán oznámil, že František má v úmyslu zúčastnit se 31. října společné ceremonie katolické církve a luterského světového svazu. Ceremonii povede František a luteránský biskup Munin A. Yuhan spolu s Martinem Jungem, generálním sekretářem Luterského světového svazu.

Jak sdělil kardinál Koch, ceremonie se nebude konat 31. ledna 2017, kdy Luther údajně vyvěsil své téze na vrata ve Wittembergu, ale budou konat o rok dříve v Den Reformace 2016, protože v tu dobu byl Luther ještě katolík.

Společná katolicko – luterská ceremonie má připomenout „solidní ekumenický pokrok“. Bude při ní použita „Společná kniha modliteb“ (Common Prayer), která má posloužit k tomu, aby se luteráni a katolíci více scházeli ke společné modlitbě.

Společná ceremonie se bude konat v Lundu, protože tam vznikl 1947 „Der Lutherische Weltbund“. Při té příležitosti má být poukázáno na „společné prohlášení o ospravedlnění“ z roku 1999. Zcela stranou však zůstává prohlášení Kongregace pro nauku víry Dominus Iesus z roku 2000, které se v katolických ekumenických kruzích ztrácí pod násypem euforie.

                                                                KI