500 anglických kněží: Jasné NE! ke Kasperovým návrhům

Catholic Herald zveřejnil petici 500 anglických katolických kněží, kteří vyslovili jednoznačné NE k návrhům kardinála Kaspera. Požadují, aby byla potvrzena a posílena tradiční církevní nauka o manželství. „Přejeme si vyslovit jako katoličtí kněží neochvějnou věrnost k tradiční nauce církve o manželství a k pravému významu lidské sexuality, které spočívají na Božím slovu a které učitelský úřad učí dva tisíce let“. „Zdůrazňujeme důležitost zachovat tradiční církevní kázeň pro přijímání svátostí, aby tato nauka a pastorační praxe byla pevně a neoddělitelně v souladu.

Jeden ze signatářů řekl katolickému týdeníku, že byl na kněze vyvíjen nátlak, aby petici nepodepisovali. Někteří vysoce postavení preláti se pokusili sáhnout k formám zastrašování. K signatářům patří také teologové jako Aidan Nichols a John Saward ( oba z Oxfordu), Andrew Pinset a známí preláti jako Robert Billing a Julian Large.

Před několika dny opět prohlásil kardinál Kasper, že obrana tradiční nauky a praxe církve je útokem proti jeho osobě.

                                                                                                        katholisches.info