50 let od Paktu z katakomb

                                                              16. 11. 2015

Zastánci „ducha koncilu“ pocítili vítr v plachtách z Bergogliovy politiky a jeho jeho „ducha synodality“. Od 11. listopadu konají se v Římě různé akce k 50. výročí zakončení 2VK. Mezi nimi zaujímájí zvláštní místo „oslavy“ zvláštního výročí: 16. listopadu se v Domiciliných katakombách konal slavnostní akt k 50. výročí vzniku Paktu z katakomb.

Přesně před 50 lety několik dní před závěrem koncilu se zde shromáždilo 42 koncilních otců z 15 zemí. Vedoucí osobnosti této akce byli Helder Camara,  biskup Guy-Marie-Joseph Riobé z Orléansu, a němečtí pomocní biskupové Julius Angerhausen z Essenu, Hugo Aufderbeck z Fuldy (viz) K nim se připojil později Oscar Romero, kterého Bergoglio prohlásil blahoslaveným. Odtud vzešla tzv. Církev chudých , kterou založili dělnický kněz Paul Gauthier a karmelitánka Marie-Thérèse Lescase, a Teologie osvobození, odsouzená Janem Pavlem II. 1984.

Z prostředků a podnětu německého Institutu pro teologii a politiku v Münsteru a iniciativy Pro Konzil vzniklo hnutí „Znamení doby, naděje a odpor, vzpomínka na „tajnou památku 2VK“.

Připojují se k nim různá známá podvratná samozvaná hnutí jako Wir sind KircheAG Feminismus und Kirche, Pax Christi či Akademie Karla Rahnera v Kolíně, všechna se silným sklonem k marxismu a ultraprogresivními tendencemi. Od 20. do 22. listopadu bude rokovat „církevní hnutí“ pod názvem Council50. Velmi aktivní je přitom kardinál Kasper.

Všechny tyto tendence nacházejí živý ohlas a podporu v Bergogliově pauperismu, pacifismu, ekologismu a ekumenismu. Doplňují je aktuální papežova hesla jako „Domy, kostely a kláštery pro přistěhovalce“. Bergoglio také přijal v soukromé audienci v září 2013 zakladatele teologie osvobození Peruánce Gustavo Gutiérreze, a v červnu 2013 Adolfa Péreze Esquivela , který mu předal kopii Paktu z katakomb z roku 1965. Iniciativa k tomu vyšla od Msgr. Pedro Casaldáligy.

To vše velmi povzbudilo italskou avantgardu jako je don Luigi Ciotti, biskup Raffaele Nogaro z Caserty a kombonián Alex Zanotelli. Všichni mluví o „ekologickém obrácení“ a „globální inkluzi“ ekumenickém dialogu. V žádné z těchto akcí a projevů není ani zmínka o Janu Pavlu II. a nebo Benediktu XVI. Budeme se s tím setkávat jako s bohatou „duchovní náplní“ jubilejního roku (nového) milosrdenství.


                                                                                           Corrispondenza Romana