11 kardinálů proti Kasperovi

                                                                18. srpna 2015

Když vyšla v roce 2014 kniha pěti kardinálů „Zůstat v Kristově pravdě“, byla nakladatelství v mnoha jazycích obviňována, že spolupracují na komplotu proti papeži. Kasper dokonce prohlásil: „Cílem polemiky nejsem já, ale je jím papež.“ Tato věta vyvolala velké pohoršení dalších nejvyšších prelátů.

Bez součinnosti argentinského papeže nikdy by nedošlo k tomu, aby kasperiáni získali tak širokou platformu. Kardinál De Paolis odpověděl, aniž by jmenoval Kaspera: „Existují dokonce někteří, kteří mluví o komplotu. Žádný komplot neexistuje, jenom vůle vyjádřit svůj postoj“.

Hlasy kardinálů měly být umlčeny, protože zatarasovaly nastoupenou cestu, když papež vyzýval k svobodné diskuzi. Měla to být diskuze, která měla povzbudit opačnou stranu?

Objevuje se nová kniha s titulem: Manželství a rodina, s podtitulem: Pastorační perspektivy jedenácti kardinálů.

Skupina aktivně bojujících kardinálů zřetelně vzrostla. Tito kardinálové se shodují v názoru, že katolická mravní nauka o manželství je vážně ohrožena. Není to tedy „výmysl“ ustaraných katolíků z druhého konce světa.

Mezi těmito kardinály není ani Burke ani Brandmüller, ale zcela jiné osobnosti (1).

Vydavatelem je německý církevní právník Winfried Aymans z Ludwig-Maximilians univerzity v Mnichově. Loni napsal Aymans v Osservatore Romano: „V době, ve které civilní právo stále více tíhne k tomu, aby vystavilo manželskou smlouvu libovůli, která v každém směru stále roste, musí být hlásání církve o to jasnější.“

Budou tito kardinálové opět obviňováni, že chtějí zbraňovat diskuzi, nebo, co je horšího, protivit se papeži nebo dokonce komplotovat? Někdo se o to jistě pokusí. Ale počet kardinálů v ringu vzrostl a nezdá se, že by chtěli vyklidit pole. Už jen ten počet vede k zamyšlení. Když tak velký počet kardinálů pociťuje nezbytnost veřejně hájit nauku církve, pak to už musí znamenat: někdo jiný chce tuto nauku napadat. Tyto útoky chtějí kardinálové, od Burkeho přes Bandmüllera až Onaiyekanovi a Sarahovi odrazit.

Pastorace: Potřít Kaspera na jeho vlastním poli

Tito kardinálové chtějí Kaspera potřít na poli, které si sám zvolil. Německý kardinál tvrdil a tvrdí, že se nechce dotýkat nauky, jen ji „pastoračně“ změnit. Mezitím byla tato téze několikrát představena, jakože zásadní zásah do pastorace všeobecnou praxí automaticky mění také nauku. Kardinálové se zabývají otázkou, jak je možno pomoci těm, které manželský partner opustil a kteří přesto chtějí zůstat věrni svému manželskému svazku. Klíčovou otázkou knihy je také, jak zlepšit přípravu na manželství, které je v současné době zcela nedostatečná. Přitom jde také o otázku, jak tato příprava má reagovat na nedostatečnou náboženskou průpravu mladých lidí, kteří jsou silně poznamenání zesvětštělou kulturou.

Kniha vyjde v druhé polovině září. Počítá se s překladem do mnoha jazyků. Doufejme, že novou knihu nepotká osud knihy pěti kardinálů z roku 2014, kdy kniha „nedorazila“ k synodním otcům. Kardinál Baldisseri, generální sekretář synody, obvinil poštu. Jiní se naopak domnívají, že doručení knihy zabránila synodní režie, tedy sám Baldisseri.

Afrika – nová Kristova vlast

Ve vzduchu zůstává otázka, kdo je velkým režisérem v pozadí. Někteří typují samotného papeže, který se oficiálně k otázce přijímání civilně znovu sezdaných nevyjádřil. Velká řada indiskrétních výpovědí, gest a počinů ho však označuje jako iniciátora a podporovatele Kasperova jednání a jeho tézí.

K biskupské synodě se objeví ještě další kniha, jejímiž autory je rovněž jedenáct kardinálů a biskupů. Všichni jsou z Afriky a chtějí touto knihou dát slyšel hlas Afriky. Tento kontinent je rozhodnut bojovat za katolickou nauku o manželství a rodině a označují se jako „Nova patria Christi Africa!“

(1) Spoluautoři:

Arcibiskup Carlo kardinál Caffarra z Bologně; arcibiskup Baselios kardinál Cleemis syro-malankarijské katolické církve a předseda indické bisk. konference; Paul Josef kardinál Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unumarcibiskup Dominik kardinál Duka z Prahy, primas český a předseda české bisk. konference; arcibiskup Willem Jacobus kardinál Eijk z Utrechtu; Joachim kardinál Meisner, emeritní arcibiskup z Kolína; arcibiskup John kardinál Olorunfemi Onaiyekan z Abuja, někdejší předseda symposia bisk. konferencí Afriky a Madagaskaru; Antonio Maria kardinál Rouco Varela, emeritní arcibiskup z Madridu a někdejší předseda špaň. bisk. konference; Camillo kardinál Ruini, emeritní kardinálvikář a někdejší předseda italské bisk. konference; Robert kardinál Sarah, Präfekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád; arcibiskup Jorge Liberato kardinál Urosa Savino z Karakasu a primas z Venezuely.

                                                                                                          katholisches.info