Tradice a zrušení

Tuto fotku jsem pořídil minulou neděli ráno. Je to všechno pravda: nejsou tam žádné speciální efekty, to bylo světlo, všichni přítomní viděli tento obraz na vlastní oči. Nyní to věřící odrážejí na Whatsapp a Telegram. Vypadá to jako votivní pohlednice z 19. století nebo barokní obraz, ano. Místo toho je to realita. Pochází ze mše svaté, kterou svým malým způsobem pomáhám organizovat (a otvírat dveře, bojovat proti čínským broukům, uklízet atd.) v 800 let starém kostele – přiznám se, že někdy s určitá smyslnost, když o tom mluvím, zaokrouhluji na tisíc. Je to oratoř, která se vynořuje z kopce, vynořuje se z nesmírné červeně, z níž je vykopána, vytesána. Všude kolem kamenné zdi a lesy, sladkost ostatních kopců, rozlehlost pláně, která dýchá těsně pod nimi.

Nesnažil jsem se získat silný obraz. Mám mimo jiné diplom z režie (ale myslím, že jsem ho nikdy nezískal), a možná i proto jsem nikdy nebyl dobrý fotograf – Fellini se chlubil, že neumí fotit ani na jednu ze svých scén, a využil jsem tohoto nápadu, abych přiživil svou lenost ohledně záběrů.

U této fotky jsem nehledal orámování, neupravoval expozici ani jsem nepoužíval moderní počítačové vynálezy. Dělalo se to mým mobilním telefonem, 5-6 let starým iPhonem, přičemž jsem při svěcení klečel, jednu ruku na telefonu, druhou na rameni svého dítěte, které se teprve učí být u mše, když vstanete, posaďte se, pokřižte se, poklekněte…

A přesto mi každý říká: „jaká silná fotka“, „jak krásná“ atd. Ostatní se mě drze ptají: „Použil jsi Photoshop?“

Ne, nic jsem nepoužil. Paprsek světla, který vidíte, to všechno je pravda. Bylo to vidět pouhým okem. Bylo to také těsně před začátkem obřadu, než bylo kadidlo. Ve skutečnosti z každého okna kostela vyzařovaly tyto božské záře. Po celou dobu mše svaté.

To světlo jsme prostě nikdy neviděli, protože jsme měli mši svatou ráno místo večer v 18 hodin, jak se to stalo za poslední 4 roky.

S těmi paprsky do mé mysli vstoupilo mnoho osvětlení.

Fotografie, které jsem v neděli pořídil, nejsou tak působivé, ne kvůli mně nebo softwaru starého iPhonu, ani kvůli náhodným záběrům.

To světlo tam je, protože bylo naprogramováno. Studoval. Dokonalý. Je tomu tak proto, že tento kostel, který trval téměř celé druhé tisíciletí křesťanské éry, byl postaven v době, kdy lidé ještě uměli stavět: to znamená, že věděli, že postavit budovu je mnohem víc než zednická práce. Kostely byly stavěny s ohledem na kontakt s Bohem.

To není spekulace, ale hmotná pravda. Kostely byly kdysi orientované. To znamená, že byly postaveny tak, že apsida směřovala na východ a kněz a věřící se modlili stejným směrem.

Židé se modlili směrem k Jeruzalému, což mělo zůstat v rituálech synagog. První křesťané již neuznávali pozemský Jeruzalém, ale nebeský, město druhého příchodu Krista, to, které ve slávě postaví Vzkříšený spolu se svým lidem. Vycházející slunce by tedy mohlo sloužit jako symbol Vzkříšení, a tedy i návratu Našeho Pána.

Je psáno: „ Vycházející slunce nás navštíví shora “ (Lukáš 1:78)

Podle učenců byla proto modlitba minimálně od čtvrtého století orientována: čelem k východu. A s ním i křesťanské církve.

V sedmnáctém století se však již zvyk orientovat kostely začal vytrácet. Pak přišla doba temna: zde byl Druhý vatikánský koncil a reforma Pavla VI. Zde již kněz neslaví zády k věřícím – ve slavnosti, jak se říká přesně ad orientem –, ale dívá se na ně, jako by mše svatá byla shromážděním, setkáním, malým představením.

Je zbytečné snažit se nevidět, jak tato liturgická reforma navždy poznamenala orientaci nových kostelů, v jejichž architektonické ošklivosti směr k vycházejícímu slunci rozhodně není pojat.

Církev ztratila Východ a v důsledku toho byl svět dezorientovaný. Doslova. Opakujeme to už dlouho: Rada byla možná největší katastrofou, které kdy lidstvo čelilo, protože zpackala svůj operační systém, pozměnila jeho zdrojový kód, čímž umožnila nejrůznější systémové chyby. Pomyslíme-li na legalizace zprostředkovaných potratů ve všech zemích světa (i teoreticky katolického původu), ke kterým došlo krátce poté, víme, že cena koncilu se počítá s krví milionů, možná miliard nevinných.

Ale pokud moderní svět a moderní církev ztratily směr, neplatí to pro všechny. Mše svatá ve starověkém obřadu, mše všech dob, slavená ad orientem v kostele obráceném na východ, nám to plasticky demonstruje zhmotněním nebeského světla.

Kdokoli postavil náš kostelík, věděl to. Dokonale věděl, jak dovolit světlu, aby políbilo oltář a celý posvátný prostor. Věděl, že církev musí být takto postavena, protože je prostředkem kontaktu s Bohem a musí se tomu přizpůsobit podle přirozeného zákona, jehož popření je nemyslitelné, podle něhož je Bůh nahoře a člověk je dole a milost, jako světlo, sestupuje k lidem podle božské dobroty a kanálů připravených člověkem.

Žádná moderní budova nemůže nabídnout tuto krásu jednoduše proto, že nevěří. Nevěří v Boha, nevěří v přírodní zákon, nevěří v milost – a nevěří ani v krásu.

Kostelík, který vidíte na fotografii, byl navržen tak, aby pokračoval v Tradici: tedy etymologicky, aby se předával. Aby to vydrželo na věky (a stalo se). Od Boha k člověku. Od člověka k jeho dětem.

Všechno moderní, od budov po filozofii, od oblečení po politiku, je stvořeno tak, aby vydrželo pro nic za nic: aby uspokojilo nějaký krátkodobý impuls, osobní impuls, který umírá svou spotřebou, ne něco, co se přenáší na ostatní, na děti, potomky. . Moderní svět je v praxi navržen tak, aby prováděl mazání.

Vymazat, zablokovat, nechat zmizet. Když se nad tím zamyslíte, zdá se, že vše bylo stvořeno k uhašení lidstva, ke zrušení jeho existence, jeho paměti, jeho života.

Města navržená pro věci a funkce před lidskými bytostmi – chytrá města , možná obohacená o dekonstruktivistické architektury navržené tak, aby byly neobyvatelné.

Antikoncepce – která blokuje první možnou přirozenou tradici, předávání života.

Móda – díky které jsou všichni ošklivější a nemocnější a nic nevydrží.

Drogy – také především ta legalizovaná psychofarmaka, která stírají osobnost a myšlení.

Potrat – který zruší život, když se má narodit.

Eutanazie – která potlačuje důstojnost stáří, tedy celého existenciálního života člověka.

Lidská oběť – ničení člověka, aby se zvýšilo násilí, snaha zrušit a zvrátit Boží oběť za člověka.

Atomová bomba – která přímo vyhladí civilizaci, města a celé lidstvo: konečné vyhlazení, které se nad vámi rýsuje, když čtete tyto řádky.

Proti zrušení, ke kterému vás chtějí přiřadit, je možné se bránit. Je možné postavit se proti nekrokultuře, proti tomu, co chce zničit život a nahradit ho smrtí.

Nyní je možné stát se vojáky Primátu Bytí. Stát se propagátory již ne světa, který maže, ale lidí, kteří udržují a pokračují – kteří žijí. A kdo žije dál, i po smrti, díky svým potomkům: dětem, jejich dětem a pak ještě dál, z nichž všichni přinášejí nějaký kousek z nás, fyzický nebo duchovní, genetický nebo morální.

Být již není plodem Ničeho, ale pokračováním Bytí. Protože Bytí pokračuje, nezastavuje se, je přenášeno. Generace tisíciletí mužů se rozšířily jako sluneční paprsky a přivedly nás sem. A jakkoli se to snaží zvrátit, není z toho žádná cesta: jste tam a budete tam navždy – budete tam, i když odejdete.

Před sebou nemáte moc na výběr: Tradice nebo zrušení .

Nemáme žádné pochybnosti a vlastně byste neměli ani vy: každá jednotlivá buňka v těle byla stvořena, aby předávala to, co přijala. Tradidi quod et accepi , řekl Pán života. „Prostě jsem ti předal to, co jsem dostal.“

Ano, toto je orientace života. Je to směr, kterým, pokud se postavíme, k nám světlo dorazí.

Tím jsem si jistý. Vlastně už mám i tu fotku.

Roberto Dal Bosco – Zdroj