Pět důvodů, proč ďábel miluje pornografii

1. SATAN MILUJE PORNOGRAFII, PROTOŽE NENÁVIDÍ SVOBODU

Když obnovujeme své křestní sliby, církev se nás ptá: Zříkáte se hříchu, abyste žili ve svobodě dětí Božích? Zříkáte se Satana, původce a příčiny všech hříchů?

Oddávat se pornografii znamená prohlašovat: NEZŘÍKÁM!

Pornografie působí proti svobodě. Velice dobře známe tuto dynamiku z vědeckého pohledu: lidský mozek provokovaný erotickými obrazy vysílá do krevního oběhu chemické substance, které nutí uživatele „chtít stále více“. Nepřemožitelná zvědavost se rychle stává posedlostí a závislostí.

Bavit se pornografií je jako otevřít okno vysokému přetlaku; vrhne nás bůhví kam.

Často se to stává ženám, které vstoupí do služeb pornografie. Ženy, které aspirují na kariéru modelky, potřebují levné peníze, aby rychle překonaly nepohodlné etapy. A mohou se snadno ocitnout v kleštích tohoto pokořujícího sektoru, aby pak dlouho platily za své snímky, které stále kolují na internetu. Nejnovější podvody na půdě pornografie se neliší od toho, co se děje dalším aktérům tohoto sektoru: přitahováni penězi končí v moci těch, kteří je chtějí dokonale zneužít.

2) PORNOGRAFIE MÁ SVRCHOVANOU STRUKTURU HŘÍCHU

Když lžeme, podvádíme nebo krademe, dopouštíme se hříchu, který ovládá toho, kdo mu propadl: jestliže se druzí zamotávají do těchto našich hříchů, je situace ještě horší. Ale co říci o hříchu, který tvoří, udržuje a živí mezinárodní celky, které tímto hříchem žijí?

Sledovat pornografii znamená vytvářet vír hříchu používaný Satanem, aby zatáhl do svých sítí celé skupiny lidí: herce, správce sítí, prodavače a konzumenty.

3) SATAN S OBLIBOU HANOBÍ BOŽÍ OBRAZ

Konečným cílem Satana nejsme my sami. On sám se Boha dotknout nemůže, ale jelikož my sami jsme Božím obrazem, jsme jeho druhým nejlepším objektem. Kdybychom dokázali pochopit, jak nesmírně nádherné jsou naše duše a jak zázračně odrážejí Nejsvětější Trojici, třásli bychom se hrůzou vzhledem k odpovědnosti, kterou máme. Satan to dobře chápe, jakou má u nás příležitost k hanobení a ničení Božího obrazu.

4. DÉMONI MAJÍ ZÁLIBU SNIŽOVAT LIDSKÉ BYTOSTI DO PODOBNOSTI S ŽIVOČICHY

Ve 12. kapitole Apokalypsy je vidění ženy, lidské bytosti z masa a kostí, oděné sluncem a korunované hvězdami, jež je postrachem neposlušných andělů. Démoni jsou čistí duchové a tělesnou bytost, nad ně povznesenou, naprosto nesnášejí. Samo pomyšlení na ni je jim odporné. Jsou proto šťastni, když mohou ukazovat, jak tyto bytosti jsou ohavné. Jeden exorcista mi popsal, jak oběti ďábelské posedlosti často napodobují zvířata, když ryčí a ohýbají svá záda. Lidé jim šetří práci, když se sami rozhodují napodobovat zvířata.

5) ĎÁBEL MILUJE NIČIT NEVINNOST DĚTÍ

Když v 18. kapitole Matoušova evangelia apoštolové diskutují, kdo je největší v Božím království, Ježíš k sobě zavolal dítě. Pak krátce nato prohlásil, že kdo pohorší dítě, pro toho by bylo lépe, kdyby mu přivázali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře. Démoni si již sami zvolili mlýnský kámen a chtějí přivádět k hříchu co největší počet dětí.

Krom potratů, myslím, že dějiny odsoudí naši dobu za naši neochotu uchránit děti před pornografií. Sám známý pornoherec řekl, že je znechucen tím, jak děti zakoušejí pornografii.

Důvod našeho pádu je prostý. Dospělí chtějí mít snadný a anonymní přístup k pornografii. Je důležité zabraňovat tomuto přístupu ochranou dětí. Démoni jsou jako dravé šelmy. Mají na srdci jen jednu věc: vloudit se do naší duše a zaměřit ji proti Bohu.

Pramen: Tom Hoopes, Bastabugie