Nepřestanou, dokud nedosadí lesbu jako papežku

 
P. Santiago Martín na Magnificat.tv: „Bez věrnosti Kristu není budoucnosti“
28. ledna 2020


„Ženy biskupky“ evangelické luteránské církve ve Švédsku, Eva Brunne, 2. zleva.

(Madrid) Známý španělský kněz Santiago Martín, zakladatel františkánského řádu bratří Marie, se ve svém týdenním projevu na Magnificat.tv vyjádřil k nedávným snahám progresivních církevních kruhů o přijetí ženatých kněží a žen ke svátosti svěcení. Požadavky vedou církev cestou „bez budoucnosti“, řekl kněz.

Františkáni od Marie, sdružení věřících, které založil v roce 1988, byli v roce 1993 madridským arcibiskupem kanonizováni a v roce 2007 uznáni papežem Benediktem XVI. Nyní má více než 10 000 věrných na třech kontinentech. Mezi její aktivity patří „Škola vděčnosti“, vlastní seminář a internetový kanál Magnificat.tv.

                                                      Pater Santiago Martin
 
P. Santiago Martín se ve svém aktuálním týdenním komentáři ptá, co je příčinou toho, že v západní Evropě klesá počet praktikujících věřících a mnoho katolíků se k církvi obrací zády, a co je třeba udělat, aby se tento vývoj změnil.

Tento problém „není nový“, i když se v poslední době zintenzivnil, uvedl kněz.

„Již léta existuje přístup, který se dnes nazývá ‚nová církev‘ a který je v protikladu k tomu, co její představitelé nazývají tradiční nebo konzervativní církví.“

„Nová církev“ tvrdí, že je nutné „přizpůsobit se světu“, aby „udržela ty, kteří v ní ještě jsou“, ale nepřivedla zpět ty, kteří odešli. „Jsou považováni za ztracené.“

Mottem těchto snah je podle něj „přijmout to, co společnost považuje za normální“, a to i v rámci církve, aby se lidé necítili ve společnosti „příliš cizí“.
P. Santiago Martín, zakladatel františkánského řádu mariánských bratří.

Podle této logiky, říká madridský kněz, lidé opouštějí církev, protože není „dostatečně moderní“ a dostatečně se „nepřizpůsobuje světu“. Aby se zabránilo útěku těch, kteří jsou stále „uvnitř“, je naléhavě zapotřebí rozsáhlých „reforem“. Prvním opatřením, které bude zavedeno, říká otec Santiago Martín, „je ukončení povinného celibátu kněží“. Bezprostředně nebo souběžně s tím by následovalo „uznání homosexuality“.

„Až se kněží budou moci ženit a žitá homosexualita už nebude špatná, přijde na řadu manželství homosexuálních kněží.“

S tímto požadavkem přijde současně nebo krátce po něm požadavek na „kněžství žen“: „nejprve přijdou ženy jáhenky“, pak ženy kněžky, pak ženy biskupky…“.

„nezastaví se, dokud do Říma nenasadí lesbickolu ‚papežku'“.

Někomu se to může zdát „přehnané“, řekl zakladatel františkánů od Marie, ale to je v povaze revolučního, emancipačního principu, který je základem těchto snah. Toho je třeba si být vědom, abychom nepodlehli iluzi, že věc lze vyřešit. Důkaz už tu je: vývoj lze vysledovat právě na příkladu protestantů. „V Německu a ve Švédsku se touto cestou již vydali luteráni.“ Stockholmskou „biskupkou“ evangelické luteránské církve ve Švédsku je lesbička Eva Brunneová, která žije v registrovaném partnerství s luteránským pastorem.
„Nová církev“ pohrdá tradiční církví

Santiago Martín nenechává nikoho na pochybách, že změny, o které tato „nová církev“ usiluje, budou také „dogmatické“. Především chtějí změnit teologii „církve a svátostí“.

„Tato ‚nová církev‘ pohrdá a uráží to, co nazývá tradiční církví a někdy dokonce fašistickou církví.“

Ale toto je církev, jak řekl, kterou založil a chtěl Ježíš Kristus. Je to církev, „která chce zůstat věrná Ježíši Kristu, jak je vyjádřeno v Pánově učení v evangeliích a shromážděno v tradici“. Tato tradiční církev by podle představ zastánců „nové církve“ měla spíše „zaniknout nebo odejít“, protože podle jeho názoru „nemá budoucnost“.

„Skutečnost je taková, že všechno, co zastánci ‚nové církve‘ navrhují jako budoucnost a co prohlašují za pokrok, už bylo učiněno a není to nic nového.“

Řekl, že protestantské regionální církve splnily všechny požadavky a „jsou na tom stále hůře než my“.

„Krize je mnohem větší v těch komunitách, které už mají všechny novoty