Nejen ze samých mostů žije člověk!

                                                              10.10.2017

Polsko: Zeď modliteb, která vyzývá svět

Je – li pravda to, v co tato země věří, že národ může spasit jedině modlitba, spíše než jakákoliv lidská strategie, jakékoli otevírání se, které zapomíná na vlastí identitu, spíše než levný irenismus, který smazává rozdíly, pak dříve nebo později nemůžeme nezaznamenat její účinky Protože modlitba pro toho, kdo opravdu věří slovům Ježíše Krista, je největší akt realismu a účinného a konkrétního jednání. Ježíš skutečně říká v evangeliu: »Vpravdě, pravím vám, proste, a obdržíte, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Protože kdo prosí, dostane, kdo bledá, nalezne, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synu kámen, když ho prosí o chleba? Nebo když prosí o rybu, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský otec dá dobré věci těm, kdo prosí!« A teď si představte, že ten, kdo zde žádá, je celý národ, který si zachoval víru.

Bylo jich skutečně milion a byli to biskupové, kněží, řeholníci a věřící Poláci, kteří v sobotu 7. října o svátku vítězství u Lepanta a v roce stoletého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě se odebrali k hranicím své země a prosili za mír, za ochranu křesťanských kořenů Evropy a odvrácení hrozeb terorismu a islamizace. Po účasti na mešní oběti a po adoraci před Nejsvětější svátostí ve více než 320 chámech ve 22 diecézích nacházejících se u hranic země, ve 14 hodin se kněží a věřící odebrali na letiště, na nádraží, na hory, do lesů, měst, na mořské břehy, do přístavů, a všude zde i přímo na lodích (ve čtyřech tisících sítí) se všichni modlí všechna tajemství sv. růžence na 3511 km dlouhé hranici s Německem, Ukrajinou, Běloruskem, Českou republikou, Slovenskem a Baltickým mořem.

Pawel Rytel Andrianik, mluvčí polské biskupské konference, prohlásil, že po SDM v roce 2016 je to v Evropě největší modlitební akce. A tou byla vztyčena opravdová obranná zeď, taková, jakou skrze Marii postavily u Lepanta nebeské šiky a způsobily zázračné vítězství proti přesile islámských agresorů: skrze růženec, kterým věřící žádali Marii o přímluvu. Tam, kde končí všechna lidská naděje, zbývá zbraň, jakou synové temna nemají, proto potřebují mnoho lidských sil, a bomb. Tou zbraní modlitba k všemohoucímu Bohu.

Benedetta Frigerio, Il Timone

                                                    viz