Kreacionismus nebo evolucionismus?

Stvoření nebo evoluce?

25.srpna 2022

 Sergio Marra*

Drahý Valli,

kdyby byla evolucionistická pohádka pravdivá, Bůh by stvořil svět, vnesl do něj smrt a pak by ji svedl na Adamův hřích: učení o prvotním hříchu, vykoupení na kříži a celé křesťanství by se zhroutilo a Bůh by byl nestydatý lhář. Na tuto kreacionistickou pravdu jsem si vzpomněl, když jsem si přečetl článek o Nicolovi Cabibbovi ze 17. srpna, v němž se uvádí, že „často zdůrazňoval, že evoluční teorie není v rozporu s dílem stvoření a že si tyto dvě teorie vůbec neodporují“. A opět citát: „Dnes je mezi katolickými vědci zcela jasné, že lze velmi dobře věřit v evolucionismus i ve stvoření (nikoli kreacionismus).“

Je mi chudáka Cabibba líto, ale je naprosto jasné, že je to přesně naopak. Bible v knize Genesis doprovází stvoření opakovanými výroky, jako například „Bůh viděl, že je to dobré“; toto tvrzení je posíleno šestého dne, kdy se říká: „Bůh viděl, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré“ (Genesis 1,31). V jakého Boha věří samozvaní katoličtí vědci? Ten, kdo při sledování závěrečného představení, kdy se zvířata honí a trhají na kusy, s radostí tvrdí, že je to všechno moc dobré?

Evolucionismus je v takovém rozporu s křesťanstvím, jaký si jen lze představit, a odporuje poselství milujícího a dobrého křesťanského Boha. Není možné být současně křesťanem a evolucionistou, ať už si vlažní vědci, kteří se bojí ztráty světového financování a respektu, říkají cokoli, a ať už si vyznavači evolucionistického teismu odcházející církve, kteří už desítky let stojí ve frontě na místo kaplana v Davosu, říkají cokoli.

Pokud Bůh stvořil prostřednictvím evoluce, je těžké pochopit, proč bychom měli pomáhat chudým nebo slabým, proč bychom neměli mít možnost provádět potraty, proč bychom neměli používat embrya k vytváření bytostí schopných produkovat nové orgány. Evolucionismus ospravedlňuje rasismus, kanibalismus, znásilňování, eugeniku, útlak a vykořisťování nejslabších, ospravedlňuje jakékoli zneužívání páchané podle práva silnějšího. Není náhodou, že se stala pseudovědeckým základem amerických a německých rasistických a eugenických kampaní na počátku minulého století. Viz například:

Richard Weikart, Od Darwina k Hitlerovi. Evoluční etika, eugenika a rasismus v Německu, Palgrave/Macmillan 2004;

Richard Weikart, Hitlerova etika. The nazi pursuit of evolutionary progress, Palgrave/Macmillan 2009;

Jerry Bergman, Hitler and the nazi Darwinian worldview, Joshua Press 2012.

Evolucionismus je ateisty právem využíván k podkopávání důvěryhodnosti Bible a křesťanského poselství, a to z velmi dobrého důvodu: navzdory ujišťování křídel pseudokatolického scientismu je těžké pochopit, jaký užitek může mít Bůh ze světa, v němž se automaticky a autonomně vyvíjí život bez jakéhokoli vnějšího zásahu; není náhodou, že evolucionismus byl od dob Darwina propagován a vyučován ve všech ateistických režimech. A není náhodou, že se ve školách volně padajícího Západu hojně šíří. Podle mého názoru je to hlavní zdroj současného bujícího ateismu a konečné degradace, do které jsme se navzdory tomu sami zapletli.

Budiž jasné, že niterné odmítnutí evoluční ideologie a dogmat nemůže být založeno pouze na křesťanské víře; křesťan není fanatický fideista, víra musí být pouze podnětem ke zkoumání obsahu jedovatého balíčku jednostranné osvícenské scholastické indoktrinace („Všechno zkoumejte, pevně se držte toho, co je dobré“, 1 Sol 5,21). Stačí trocha dobré vůle a správné četby, abychom si uvědomili, že evolucionismus postrádá jakýkoli vědecký základ, je statisticky nemožný a odporuje (ve skutečnosti) druhému principu termodynamiky, každodenní zkušenosti světa, který se neustále zhoršuje a v němž informace neustále ubývá, pokud není správně konstruována a chráněna (viz John C. Sanford, Genetic entropy, FMS Publications 2014). Stárnutí, kterým všichni procházíme, je způsobeno nevyhnutelnými chybami, k nimž dochází při duplikaci našeho genetického kódu; při přenosu signálu kanálem (rádiovým, telefonním, genetickým atd.) dochází v důsledku poruch téměř vždy k určité degradaci jeho obsahu, v nejlepším případě zůstává signál identický. Evolucionismus by nás rád přesvědčil, že když s trochou štěstí přeneseme Mickey Mouse, můžeme získat specifikace pro stavbu mezigalaktické kosmické lodi (a život je mnohem složitější než kosmická loď). Sanford ukázal, že lidský genofond nápadně degraduje, žádná zázračná mutace nevytváří bionické orgány. Na mysl přichází svatý Pavel: „Neboť přijde den, kdy už se nebude snášet zdravé učení, ale lidé, toužící něco slyšet, se obklopí učiteli podle svých vlastních choutek, odmítnou poslouchat pravdu a obrátí se k bájím“ (2 Tim 4,3-4).

Podle evoluční pohádky by se podivuhodné mopedy popsané Michaelem J. Behem v Darwinově černé skříňce (vydání Alpha & Omega 2007) postavily samy metodou pokusu a omylu a buňka, která je vnitřně složitá jako město, by se sama zorganizovala.

Sám Behe experimentálně prokázal (The edge of evolution, Simon & Schuster/The Free Press 2007), že mutace mohou způsobit pouze okrajové změny a nemohou vysvětlit vlastnosti živých organismů.

Dnes nikdo není schopen vysvětlit vznik života naturalisticky, takže ze zoufalství je nejpřijatelnější teorií panspermie: tedy rozšíření na Zemi mimozemským činitelem!

Evoluční iluze je uměle udržována při životě, aby ateismus získal zdání vědeckého základu.

A protože lež je vždy nebezpečná, je třeba zmínit i škody způsobené evolucionismem:

– lidstvo přišlo o desítky let vědeckého výzkumu, které mohly být věnovány studiu fungování tzv. nevyužité DNA, což by podle kněží evolučního dogmatu byla ta část DNA, která nekóduje proteiny, a byla by tedy jen pozůstatkem evoluční minulosti (Jonathan Wells, The myth of junk DNA, Discovery Institute Press 2011);

– Stejně tak byly některé (zbytkové) orgány mylně považovány za pozůstatky minulosti a léčeny lékařskými postupy, které způsobily velké utrpení: lobotomie, odstranění brzlíku (mnohé přivedlo k šílenství), mandlí (zvyšuje riziko Hodgkinovy a Crohnovy choroby), slepého střeva (může vést k leukémii, Hodgkinově a Crohnově chorobě, rakovině tlustého střeva a vaječníků) atd.

Zní to jako kreslený film, kde hloupý mechanik otevře motor a začne vyhazovat všechny součástky, kterým nerozumí, jak fungují, místo toho je to všechno pravda a my jsme v rukou tohoto poddruhu čarodějů.

Na závěr přikládám základní bibliografii (bohužel téměř celou v angličtině) pro ty, kteří se chtějí dozvědět více:

Ashton, The Origin of the Universe- Armenia Publishing Group 2004),padesát vědců vysvětluje, jak dospěli k závěru, že vesmír je dílem Božím, a to během šesti dnů;

Victor Warkulwiz, The doctrines of Genesis 1-11, iUniverse 2007, kreacionismus z katolické perspektivy, vše, co by měl katolík vědět;

Stephen C. Meyer, Return of the God Hypothesis. Tři vědecké objevy, které odhalují mysl za vesmírem, HarperCollins 2021, mimo jiné s kritikou všech dnes módních kosmologií;

Stephen C. Meyer, Signature in the cell. DNA and the evidence for intelligent design, HarperCollins 2009,

Catchpoole, Sarfati, Wieland, Batten, The creation answers book, Creation Book Publishers 2007, velmi užitečné jasné odpovědi na pochybnosti, které může vyvolat srovnání s evolucionismem.

– https://creation.com důležitá kreacionistická stránka, informační důl, některé články jsou i v italštině. Protestantské, ale obvykle zcela nepodstatné.

Těm, kteří nemají čas nebo chuť číst, to stačí: – Genesis 1-11

Je totiž psáno: O zbytečnosti se pro své chování nestarej, neboť co přesahuje lidskou mysl, ti bylo zjeveno (Sir 3,23.)

Pramen: Duc in altum