Konečná stanice moderny

Na konečné stanici moderny. Konec světa se přiblížil, nikoliv celého, ale jistě tohoto

Exorcista Don Antonio Mattatelli

Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.

Přírodní katastrofy jsou toho důkazem. Konec světa se blíží, pokud se lidé neobrátí, píše jeden z nejznámějších italských exorcistů. V pondělí odpovídal na dotazy Radio Cusano Campus a vyslovil nedramatickým tónem dramatická varování. Kvůli poukazům na přírodní katastrofy připomíná v prvním okamžiku panikářské klimaguru.

I papež František hovořil při návratu z Kolumbie v apokalyptických tónech. Ale jeho výroky se od slov Mattatelliho zásadně liší. Rozdíl spočívá v duchovní dimenzi.

Přírodní katastrofy – kdo je vinen? Produkce CO2, nebo hříchy?

Zatímco František jako Jobovu zvěst citoval blíže neurčenou univerzitu, podle které má lidstvo již jen tři roky, aby učinilo obrat v otázce klimatu, jinak se dostaví strašné následky, mluví exorcista Mattatelli o obrácení a poukazuje na souvislost s hříchem.

Nejedná se o všeobecný konec světa, ale jistě o konec tohoto světa. Tak náhlé mohutné přírodní katastrofy to dokládají. Existuje nedůvěra k budoucnosti. Dospěli jsme na konečnou stanici moderny.

Na adresu severokorejského diktátora řekl:

Za Kim Čong-unem jistě stojí Satan, protože v Severní Koreji jsou všechna náboženství zakázána. Dovolený je jen kult osobnosti Vůdce, který chce nahradit Boha.

Na otázku, zda je možno provést nad Kim Čong-unem exorcismus, odpověděl záporně, protože to vyžaduje prostorovou blízkost.

Možná by byla přinejmenším modlitba jako taková. Pius XII. se modlil exorcismus nad Hitlerem, přirozeně z Vatikánu. To by bylo možné. Nebyl by to však skutečný exorcismus, protože dotyčná osoba by musela být přítomná. Slova je možno vyslovit, ale byla by to jen modlitba.

Don Antonio Mattatelli je žákem exorcisty P. Cipriano De Meo OFM Cap, ale znal také P. Gabriela Amortha, který byl 24 let hlavním exorcistou Říma.

Don Mattatelli byl donedávna nejmladším italským exorcistou. Je farářem v Montemurro v diecézi Tricarico. Napsal mezi jiným knihu „Un Santo contro il demonio“ (Světec proti ďáblu) o kapucínovi P. Matteo d´Agnone. Srovnává ho se sv. P. Piem a nazývá ho „Gigantem církve“.

                                                                                       Mateo da Agnone

Radio Cusanus Campus patří k Universitas Studiorum Nocolaus Cusanus. Je to státem uznaná římská soukromá univerzita s 18 000 studentů.

katholisches