Kdo dnes povstane pro Boha?

                                                                     14.8 2017

Mimořádné prorocké kázání, které pronesl kardinál Robert Sarah v Saint Laurent sur Sèvres ve Vendée, oblasti, kde při povstání proti revolučnímu násilí bylo vyvražděno na 200 000 lidí. Povstání tehdy likvidovaly francouzské „pekelné kolony“.

Milí bratři v Pánu!

My křestané potřebujeme ducha obyvatel Vendée! Potřebujeme takový vzor! Jako oni musíme opustit svou sadbu, svou žeň, našimi pluhy vyoranou úrodu, abychom bojovali – nikoliv na obranu lidských zájmů, nýbrž pro Boha.

Kdo dnes povstane pro Boha? Kdo se odváží postavit moderním pronásledovatelům církve? Kdo bude mít odvahu se zvednout, beze zbraně, jen s růžencem a Nejsvětějším Srdcem, aby se postavil na odpor kolonám smrti našich dnů, kterými jsou relativismus, lhostejnost a pohrdání Bohem? Kdo řekne tomuto světu, že jediná pravda, za kterou se vyplatí zemřít, je svoboda víry?

Bratři, jako kdysi naši bratři ve Vendée, jsme povoláni ke svědectví, tj. k mučednictví!

Dnes umírají naši křesťanští bratři na Blízkém Východě, v Pákistánu, v Africe pro svou víru, ničeni kolonami pronásledujícího islámu. Proto ty, národe Francie, lidu z Vendée, kdy se chopíš mírové zbraně modlitby a lásky, abys bránil svou víru? Všichni jsme duchovní synové mučedníků z Vendée. I my Afričané, kteří jsme obdrželi mnoho misionářů z Vendée, kteří přišli, aby nám hlásali Krista a u nás museli zemřít! Musíme zůstat věrní jejich dědictví!

Na tomto místě nás obklopuje duch mučedníků. Co nám říkají? Co nám chtějí předat?

Na prvním místě je to odvaha! Když jde o Boha, není možný žádný kompromis! O Boží slávě nelze diskutovat, začíná v našem soukromém života, v našem životě modlitby a našeho klanění.

Bratři, je čas, abychom povstali proti existujícímu ateismu, který dusí náš život. Modleme se v rodinách, postavme Boha na první místo. Rodina, která se modlí, je rodina, která žije. Křesťan, který se nemodlí, který neposkytuje Bohu prostor v tichu a klanění, skomírá.

Z příkladu Vendée učme se lásce ke kněžím. Protože jejich „dobří pastýři“ byli ohroženi, povstali. Vy mladší, chcete-li být věrní příkladu vašich předků, milujte kněžství!

Musíte si klást otázku: Nejsem i já povolán být následovníkem těchto dobrých kněží, kteří v revoluci podstoupili mučednictví? Měl bych i já odvahu obětovat se zcela pro Krista za své bratry?

Mučedníci Vendée nás učí také odpuštění a milosrdenství. I přes pronásledování a nenávist usilovali ve svém srdci o mír a odpuštění. Vzpomeňte si, jak velitel Bonchamps roku1793 daroval 5000 zajatcům svobodu několik minut před svou smrtí, bez zášti a zloby. Musíme být vyzbrojeni Ježíšovým Srdcem a jako ono být plní pokory.

Konečně máme se od mučedníků ve Vendée učit velkodušnosti a nezištnosti.

Vaši předkové nebojovali za své vlastní zájmy. Nevítězili. Proto se dnes učme pravé lidskosti. Žijeme ve světě, který ovládá diktatura peněz, zájmů o bohatství. Radostí z velkodušnosti se všude pohrdá. A přece: jen velkodušná láska a nezištné obětování vlastního života může zvítězit nad nenávistí k Bohu a k lidem, zdrojem každé revoluce. Obyvatelé Vendée nás učí postavit se proti všem revolucím. Ukázali nám, že na pekelné kolony, nacistické zničující tábory, komunistické gulagy a islámské barbarství není jiné odpovědi: Úplné sebeobětování vlastního života. Jen láska vítězí nad mocí smrti.

Dnes opět, snad dokonce více než dříve, chtějí revoluční ideologové zničit přirozené místo sebeobětování, přátelskou velkodušnost a lásku, myslím tím rodinu!

Gender-ideologie, pohrdání plodností a věrností jsou nová revoluční hesla. Rodiny se staly dnešní Vendée, jež má být vyhubeno. Vznikly plány systematicky je ničit, jak tomu bylo ve Vendée.

Tito noví revolucionáři nesnáší velkodušnost početných rodin. Vysmívají se křesťanským rodinám, protože ony ztělesňují to, co oni nenávidí. Jsou ochotni poslat pekelné kolony proti Africe, aby vystavili rodiny tlaku a přinutili je ke sterilizaci, potratům a antikoncepci.

Afrika povstane jako Vendée!

Všude: Křesťanské rodiny musí být radostnou avantgardou povstání proti nové diktatuře egoismu!

Nyní se musí v srdci každé rodiny, každého křesťana, každého člověka dobré vůle pozvednout vnitřní Vendée! Každý křesťan je duchovním občanem Vendée. Nepřipusťme, aby se v nás udusila velkodušnost a sebeobětování!

Učme se, kde čerpali mučedníci z Vendée tyto dary: z Ježíšova Srdce! Prosme, aby v církvi a ve světě povstalo mocné a radostné vnitřní Vendée!

Amen!

                                                    katholisches