Jsme v epoše rozhodujícího zápasu

                                                                                Kardinál Caffarra u hrobu P. Pia

Před osmi lety celebroval kardinál Caffarra v kryptě kostela Santa Maria delle Grazie vedle hrobu P. Pia mši svatou. Při té příležitosti poskytl rozhovor pro Teleradio Padre Pio:

Maria Pia PicciafuocoEminence, nedávno jste prohlásil pro Corriere della Sera, že jste vždy choval velkou úctu k Otci Piovi.

Kardinál Caffarra: Jsem jeho velkým ctitelem od počátku svého kněžství, protože jsem prožil zvláštní zkušenost. Byl jsem knězem sotva několik měsíců, když mě vyhledal jeden velmi starý spolubratr, který prožíval těžkou krizi víry.

Není možné vylíčit tíži krize víry, jaká tohoto kněze postihla. Řekl jsem mu, můj bratře, já jsem příliš malý, necítím se schopným, abych nesl takovou tíži. Jdi za P. Piem. On za ním zašel. A zatímco hovořil s P. Piem, ve velkém mystickém zážitku zakusil, co je to Boží milosrdenství. Od té doby je tím nejlepším knězem, kterého znám.

Poznal jste P. Pia osobně?

Ne, neměl jsem žel odvahu za ním zajít, domníval jsem se, že nemohu chtít, aby se mnou ztrácel čas! Kolikrát jsem toho litoval, ani nemohu spočítat. Domnívám se, že P. Pio se zapsal do seznamu velkých mystiků, kteří měli jednu společnou charakteristiku: tu nejhlubší účast na Kristově kříži, protože nesou na sobě tíži velké tragédie dnešního člověka, jakou je ateismus: Pater Pio, Gemma Galgani, svatá Terezie Benedikta od Kříže, matka Tereza, svatý farář Arský, ti všichni měli tu velkou zkušenost, že seděli za stolem s hříšníky, že prožívali jejich zkušenost, že nesli různým způsobem tíži agonie v Getsemanech a byli svědky lásky Krista, který bere na sebe bolest člověka, který opustil Otcův dům, a nechtěl se vrátit, i když cítil v svém srdci, že lepší být v Otcově domě než pást vepře… Dnešní člověk pokračuje v tomto myšlení, že je možno žít, jako by Boha nebylo. A vidíme, jakou devastaci to působí.

Existuje proroctví sestry Lucie dos Santos o konečném střetu mezi Pánem a královstvím Satana. Bitevním polem je rodina. Ne všichni vědí, že Vás Jan Pavel II. pověřil, abyste založil Papežský institut pro studium manželství a rodiny, který nese dnes Vaše jméno.

Ano. Na počátku této práce, kterou mě pověřil Jan Pavel II., jsem napsal sestře Lucii z Fatimy prostřednictvím biskupa, protože psát jí přímo nebylo možné. I když jsem nečekal odpověď, protože jsem prosil pouze o její modlitbu, dostal jsem za několik dnů velmi dlouhý vlastnoručně psaný dopis (dnes je uložen v archivu Institutu), ve kterém stojí:

Konečné střetnutí mezi Pánem a královstvím Satana se odehraje na poli manželství a rodiny. Kdo pracuje pro svatost manželství a rodiny, bude vždy terčem útoků a nepřátelství všemi možnými způsoby, protože toto je základní bod. A pak dodala: Ale nebojte se, Maria již rozdrtila jeho hlavu. Manželství a rodina tvoří rozhodující uzel, který se týká nosného sloupu stvoření: vztahu mezi mužem a ženou a mezi generacemi. Když se zhroutí hlavní sloup, zřítí se celá budova, a to právě vidíme a poznáváme.

A dojímá mne, když čtu nejlepší životopisy P. Pia, jak byl tento člověk zaměřen právě na svatost manželství a svatost manželů a nejednou dokonce se spravedlivou přísností.

La Voce di Padre Pio, březen 2008