Další krok plánovíté destrukce církve

                                                               18.9.2017

Opět se potvrdilo, že Bergogliovo tažení chce za sebou zanechat něco jako spálenou zemi. Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny. Údajně ihned zakládá nový, ale takovým způsobem již smetl Papežskou akademii pro život a další cenná dědictví po předchůdcích. Odborníci zrušených institucí byli totiž hlavními odpůrci jeho politiky otevřenosti světu i na poli rozvodů a nových cizoložných svazků. Na svoje podvratné synody o rodině a manželství si Bergoglio svolal experty a pozorovatele z celého světa, ale nejpovolanější odborníky ignoroval. Na místo „Familiaris consortio“ nastupuje „Amoris laetitia“. Už z těchto názvů prosakuje, že nyní místo upevňování posvátné instituce rodiny bude středem pozornosti spíše „potěšení z milování“. Je to všechno součást strategického plánu a tažení proti Humanae vitae, encyklice, která překáží satanským politickým cílům OSN, do kterých se vatikánská aktivita pod vedením emisaře Marcela Soronda bezvýhradně zapojila.

„Přestavbou“ zrušené instituce byl pověřen další známý bergoglián Vincenzo Paglia, který si svou „kvalifikaci“ nechal zvěčnit na stěnách své někdejší katedrály.

Je vůbec možno instituci, která se podílí na realizaci takových cílů, nazývat nadále „katolickou církví?“ Nestačí zabývat se jednotlivými kroky Bergogliovy chunty, ale je třeba je zasazovat do celkového strategického rámce, kterým zcela nepokrytě horlivá kooperace na destrukci Božího království na zemi.

                                                                                       vu

 Související texty:

V papežské akademii pro život již nejde o život

Nová Bergogliova církev v nové epoše

Bergogliova komise proti Humanae vitae odtajena