Arcibiskup Mons. Carlo Maria Viganò (nejen) lidem z Terstu

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

S velkou obavou sleduji mírumilovný protest, který terstecké doky zahájily před několika dny, proti nelegitimnímu nařízení, které ukládá všem pracovníkům mít zdravotní průkaz o očkování nebo podrobit se se každých čtyřicet osm hodin testům.

Nyní jste pochopili, drazí přátelé, že takzvaná vakcína je stále v experimentální fázi; že dlouhodobé účinky nejsou známy; týdny se objevuje stále více nežádoucích reakcí a úmrtí, které se zdravotní úřady – s pomocí médií – snaží skrýt tak, že je kategorizují jako náhlé onemocnění. Všichni jsme jako morčata předmětem hromadných experimentů, které farmaceutické společnosti vnucují. Také víte, že vakcína nezaručuje žádnou imunitu, nechrání před infekcí. A víte, že testy mají také minimální spolehlivost, protože nebyly určeny k použití pro diagnostické účely. Zaměstnanec přesto nemůže pracovat, nemůže pobírat mzdu ani mít nemocenskou a mateřskou dovolenou, pokud nesouhlasí s podstoupením tohoto odporného vydírání, kterým jste nuceni se očkovat nebo prokázat, že jste nebyli nakaženi virem, který žádná laboratoř – opakuji: nikdo – dosud neizoloval, ale pouze sekvenoval. A vyzývám kohokoli, aby dokázal opak.

Porušování přirozených svobod, občanských a ústavních práv, práva na svobodu projevu a pokojné demonstrace se stalo nástrojem nátlaku a vydírání ze strany civilního orgánu, který již nechrání zdraví a pohodu občanů, ale pod záminkou psychopandemie je chce zotročit, ovládat, dohlížet na ně, sledovat každý pohyb, každý nákup, každou transakci, každou aktivitu. A nedivte se: vše, co dělají v těchto měsících – a co budou dělat dál, pokud je nikdo nezastaví – bylo jasně řečeno. Od použití pandemické nouze k zavedení nových forem kontroly, přes používání ekologické nouze, která nám zabrání používat auto, kupovat určité produkty, používat elektřinu nebo plyn.

Ve svých projektech chtějí zničit náš svět, naši kulturu, naše náboženství, náš způsob života, práce, vzájemné vztahy. Musíme se stát automaty bez kritického úsudku, zákazníky jejich nadnárodních společností, nedostatečně placenými otroky jejich společností, bez práv, bez ochrany, bez sociálního zabezpečení a bez svobody.

Někteří z vás – zvláště mezi těmi, kteří se nedávno připojili k tomuto protestu – si budou myslet, že to, co vám říkám, jsou konspirace. Někteří si naivně myslí, že tuto pandemii – v níž smrt byla téměř výhradně způsobena zákazem dodržování účinných protokolů – zvládli jen špatně, nekompetentní a nezkušení lidé. Ale není tomu tak. Ti, kteří hovoří o úbytku nakažených lidí a absenci zelených pasů v zemích severní Evropy, ignorují, že za několik měsíců bude v Dánsku digitální identifikační číslo, kterým bude každý občan zaregistrován pomocí občanského průkazu, pasu, daňového kódu, bude povinný zdravotní průkaz, stav očkování a bankovní účet. A pokud nedošlo k žádnému zablokování a zákazu vycházení; pokud masky nebyly stanoveny jako povinné, je to jen proto, že tyto země jsou již dokonale globalizované, indoktrinované v ideologii Great Resetu, připravené k vložení podkožního mikročipu. Ve Švédsku je mikročip již aktivní na dobrovolné bázi a slouží k otevření předních dveří nebo nastartování auta. V severních zemích jsou online nákupy a používání elektronických plateb již nějakou dobu realitou. Ale tady u nás ne: až do února loňského roku si ti, kteří chtěli pizzu, ji objednali poblíž domu, aniž by museli používat aplikaci.

To je důvod, proč v Itálii, Španělsku, Portugalsku a obecně ve všech zemích katolické tradice – v zemích, které někteří považují za zaostalé – musela být použita pandemická nouze: musela sloužit k tomu, aby nás donutila zrušit náš způsob života – lidský způsob života, který se skládá z mezilidských vztahů, pozdravů, objetí, rozhovorů a výměn myšlenek – jeho nahrazení využitím technologie, internetu věcí, neosobní aplikace, která zaznamenává, co kupujeme, kdy, kde, za jakou cenu a s jakým typem platby. Chtějí vědět, co píšeme na sociální média, co máme s Alexou a Googlem, co rádi čteme, jaké filmy sledujeme na Netflixu a jakou hudbu posloucháme se Spotify. Vědí, kam jdeme, protože auto, mobil, hodinky, iPad a dokonce i taška a oblečení mají připojení k síti. Chtějí znát váš srdeční tep, váš krevní tlak, hladinu cukru v krvi a samozřejmě kolik a jaké očkování jste měli nebo musíte mít. Chtějí také kontrolovat vaše reprodukční cykly a rozhodovat, zda a kdy můžete být plodná. Vědí, kolik vyděláváte, kolik a jak utrácíte, s kým se setkáváte, ve kterých vozidlech cestujete.

V Itálii se to děje pomaleji než jinde. Díky Bohu, existují lidé jako vy a jako mnoho dalších občanů, kteří pochopili, že očkování je záminka, která vás natrvalo uváže na vodítko a donutí vás dělat to, co nechcete, jen proto, že jinak nemůžete pracovat, cestovat, jíst.

Nestarají se o porušení zákona. Nevadí jim, že beztrestně porušují ústavu, navíc i zákon Boží. Nebojí se nikoho jiného než svých pánů. Politická třída – celá současná politická třída, od většiny po opozici – je zcela podřízena tyranské moci, která ovládá vlády, finance, zdravotnictví, média, velké společnosti, orgány činné v trestním řízení, soudnictví. A církevní hierarchie není výjimkou, také je podřízená novému světovému řádu.

Tento váš protest, drazí přátelé, je mnohem důležitější, než se může zdát. Protože demonstrujete nejen proti zbabělému vydírání, se kterým si musíte vybrat mezi platem nebo použitím průkazu; ale proti celé ideologii, proti tyranské moci bez tváře, která se snaží definitivně vnutit otroctví, která se těší bezpodmínečné podpoře médií a politiky. Moc, kterou nikdo nikdy nezvolil, a která právě z toho důvodu nepovažuje za nezbytné ani demokratické hlasování, ani roli zástupců lidu, protože je již koupila a vydírá.

Dnes ráno vás od vchodů do přístavu odstranili požárními stříkačkami, slzným plynem a obušky. Prostředky proti násilným zločincům jsou použity na klidné rodiny a poctivé dělníky, kteří vidí své platy a svobodu v ohrožení. Zasahovali policisté a karabiníci, kteří jako první zažili absurditu zeleného pasu, někteří z nich jej dosud nemají. Doufám, že vaše mírumilovná a vyrovnaná reakce je přivede k zamyšlení nad tím, co dělají, nad zradou ústavy, na kterou přísahali, nad tyrany, které poslouchají.

Naléhavě vás žádám, abyste nepodlehli násilí, a stejně tak se nenechali zastrašit vládci jmenovanými bankami a farmaceutickými společnostmi, protože jejich moc trvá tak dlouho, dokud budou existovat ti, kteří se nechají vyděsit, ti, kteří uposlechnou, ti, kdo skloní hlavu. a vydržet v tichosti. Pokud každý z vás, pevně a mírumilovně, bude schopen odolat tomuto nesnesitelnému útlaku, tato groteskní fraška se neúprosně zhroutí a s ní i figuranti , kteří ji podporují. Odpor vůči orgánu, který zneužívá svou moc proti účelu, pro který byl zřízen, je nejen legitimní, ale i povinný; jak nezbytný byl boj proti totalitě a proti všem formám diktatury.

A pamatujte, že jste všichni křesťané, že vaši otcové a matky vám předali víru a hodnoty, které umožnily naší milované vlasti být majákem civilizace, kultury, umění, obchodu. Ti, kteří bojovali a položili své životy za Itálii, aby bránili její suverenitu a nezávislost, na vás shlížejí z nebe a očekávají stejnou hrdost, stejnou odvahu a stejnou čest. Vzpomeňte si na svého biskupa Mons. Antonia Santina, který se postavil fašistům, nacistům a komunistům. Hájíme svoji identitu, náboženství, hodnoty, děti, blízké, práci, domov.

A prosím vás: nepoddávejte se provokacím těch, kteří hledají pouze záminku k přeměně tohoto národa na režim podřízený zednářství: Bilderberg Group, Římský klub, Trilaterální, Světové ekonomické fórum, WHO a všichni tito bezejmenní a anonymní spiklenci. Vaší zbraní, strašnou a velmi silnou zbraní musí být svatý růženec. Vzývejte Pannu Marii, modlete se k ní společně se svými blízkými, svými dětmi a bratry; vezměte požehnaný růženec!

Společně prosme Marii Matku a královnu Monte Grisa a Madonnu della Salute uctívanou v Santa Maria Maggiore, aby pomohla naší Itálii, chránila ji a osvobodila. Modlete se s vírou, a ona neúprosně porazí našeho protivníka.

Žehnám vám všem, ujišťuji vás o své modlitbě a žádám vás, prosím vás, abyste vložili všechny své naděje do Nejsvětější Panny, naší Paní, naší Matky, Pomocnice křesťanů.

Ave Maria! Ať žije Kristus Král!


+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup, 18. října 2021, San Luca Evangelista

Komentář

K čelným činitelům tohoto zločineckého a nvěreckého spiknutí patří Jorge Mario Brgoglio toho času  uzurpátor papežského stolce a lžipapež František.

Nyní je na čase novu přečíst texty, které jsme nemohli plně pochopit, ksm směšřují a co na nás chystají. Zde některé z ních

Heretická etika a politika Vatikánu

Magická jednota církve a království Satana

OSN a rozvojové cíle tisíciletí

Cesta k destrukci církve

Sorondo symbol zmatků v církvi

Ve Vatikánu triumfují úhlavní nepřátelé církve

Bergoglio jako světapán