Aktuální krize a role arcibiskupa Viganò

Aktuální krize a role Mons.Viganò

Překlad textu publikovaného v The Remnant Newspaper v červnu v rubrice The Last Word.

Registrujeme útoky na Mons. Viganò – obrana od Brian Mc Call e Maike Hickson [qui]

Otec Celatus

Jednou ze skutečně velkých postav starozákonního období je prorok Eliáš; skvělou je až do té míry, že byla uchráněna před smrtí, aby se na konci věků znovu objevila a připravila věřící na den Páně. Tento prorok mimo jiné odsoudil zlého vůdce Izraele, krále Achaba, kvůli němuž, aby si zachránil život a mohl pokračovat ve své božské službě, musel uprchnout do úkrytu. Ale před svým odchodem ze Země v nebeském voze nechal dvě třetiny svého ducha svému nástupci Elizeovi.

Nyní, téměř tři tisíciletí poté se duch Eliáše znovu objevil na Zemi – v osobě arcibiskupa Carla Maria Viganò. Před třemi lety arcibiskup odhalil bezprecedentní morální a církevní korupci v institucionální katolické církvi na nejvyšších úrovních hierarchie, včetně Jorgeho Bergoglia.

Mimo jiné arcibiskup velmi podrobně vylíčil rozhovor, který vedl s Františkem na začátku jeho pontifikátu, o poté nechvalně známém Theodore McCarrickovi. Arcibiskup Viganò informoval Františka, že McCarrick byl odsunut na vedlejší kolej papežem Benediktem XVI. na základě důvěryhodných důkazů jako homosexuální predátor seminaristů a mladých kněží. Ale krátce poté, co vyslechl nuncia, Bergoglio McCarricka znovu vrátil do veřejné služby a správy. Nyní víme, že McCarrick, přes čtyřicet let zvráceného sexuálního zneužívání, zneužíval také mladé chlapce.

Sekulární média zacházela s aférou jako se senzací, deep Church šla do útoku proti arcibiskupovi, udavačský Vatikán nastoupil svůj typický způsobu popírání a matení, zatímco František zachovával své obvyklé mlčení.

Co se týče nás v The Last Word, poklekli jsme a děkovali Bohu, že konečně někdo v postavení arcibiskupa Vigana zveřejnil to, co známe po celá desetiletí, totiž že institucionální církev byla infiltrována a zkažena dravci, homosexuály a jejich zvrácenými ochránci. A nyní tito predátoři a jejich ochránci získali kontrolu nad nejmocnějšími pozicemi v Církvi.

Bylo to před padesáti lety, kdy osobně jsem si uvědomil tuto infiltraci. Jak špatné to bylo? Spolužák, adolescentní seminarista, byl nadrogovaný a sodomizovaný; i ostatní spolužáci zažili podobné zneužívání. Později, v hlavním semináři, byli všichni moji spolužáci kromě jednoho homosexuálové: 80%. Realita byla taková, že mnoho kněží a prelátů, možná většina, byli homosexuálové, kteří se navzájem propagovali a chránili. Jen velmi málo lidí však tomuto skandálu věřilo, dokud to arcibiskup Viganò nezveřejnil.

My katolíci jsme arcibiskupovi vděčni, jako každému, komu záleží na pravdě a církvi. Kdyby arcibiskup Viganò už nikdy nemluvil ani nepsal, bylo by to ospravedlněno z úcty ke svému vlastnímu životu a za to, že splnil svou povinnost. Místo toho, stejně jako se Eliáš se vrátil jako řvoucí lev z pouště, tak arcibiskup nadále volá z pouště svého vyhnanství.

Arcibiskup však neprojevil znepokojení pouze o církev. Téměř před rokem se Viganò projevil jako trvalý přítel národa, kde dříve sloužil jako papežský nuncius ve Spojených státech. Uznal, že je v sázce národ a svět v prezidentských volbách v roce 2020, hovořil o této otázce a vyzval americké katolíky, aby klekli v modlitbě, a americké občany, aby šli volit s čistým svědomím. Arcibiskup dokonce napsal osobní nótu prezidentu Trumpovi a označil ho jako izolační sílu proti globalistickému zlu.

Navzdory skutečnosti, že volby ukradli Synové temnot (podle živého biblického obrazu, který arcibiskup často používá), jeho zásah nepochybně přinesl mnoho dobrého. My, kteří jsme se vážně modlili za pozitivní výsledek, jsme díky našemu úsilí duchovně lepší a národní „hluboký stát“ i „hluboká církev“ jsou nyní evidentnějšími realitami.

Kromě toho, že se prokázal jako věrný syn Církve a přítel našeho národa, rozšířil arcibiskup Viganò své znepokojení i na padlý svět. Učinil tak, když nám prorockými varováními naznačil, že zjevně zlé a bezprecedentní události současnosti přispívají k vystoupení Antikrista v blízké budoucnosti.

Jistě, na vrcholu seznamu zla páchaného globalisty jsou masivní podvody spojené s virem. Tento virus – pravděpodobně způsobený člověkem jako nástroj globalistů – byl používán jako ospravedlnění bezprecedentního zla po celém světě. Litanie globalistického zla zahrnuje: krádež národních voleb, uvěznění zdravých lidí v jejich domovech, zavírání kostelů a upírání svátostí věřícím, dušení všech nezdravými maskami, kolaps podnikání a služeb, ochromení ekonomik, zavírání škol a traumatizace dětí; až do nejzlověstnějšího zla ze všech: vynucení Covid Death Vax.

Lev znovu zařval z pouště a vyslal varování do světa, tentokrát proti morálně a fyzicky smrtícímu Death Vaxu, pocházejícímu z orgánů odebraných nenarozeným. Tyto vakcíny mRNA jsou statisticky smrtelnější než jakékoli vakcíny v lidské historii. Abychom uvedli věci na pravou míru, jak poznamenal jeden lékař, pokud mají děti jen jednu z milionu šancí na smrt virem Covid, má každý třetí „šanci“ na smrt Covid Death Vax.

V poslední době někteří tradicionalističtí katolíci veřejně kritizovali arcibiskupa Vigana, ale bez obsahu a důvodu. Jak smutné, když uvážíme, že tento arcibiskup se stal zastáncem skutečného katolicismu! Možná, že tato kritika pramení z jeho pevného odsouzení Death Vax, od těch, kteří v této morální otázce udělali kompromis nebo nesouhlasili. Nebo se může stát, že jeho kritici nesnesou apokalyptické varování, které arcibiskup šíří, když se na světě rozpoutává peklo.

Pokud se blíží Pánův den, poznáme to s jistotou po návratu velkého proroka. Mezitím je zřejmé, že Eliášův duch již působí v osobě arcibiskupa Viganò.

Zdroj: Fonte