Z galérie Satanových služebníků

Degradovaný katolický kněz se zodpovídal před federálním soudem jako jako zločinec, jehož oběti – nyní dospělí muži – stejně jako někteří z jejich rodičů popisovali svůj dlouholetý zármutek a hořkost nad jeho zradou. Bělovlasý McGuire, který byl loni v říjnu odsouzen federální porotou za cestování za účelem sexuálních aktů s dospívajícím chlapcem, na svědectví málo reagoval. Když byl vyzván, aby promluvil, neomluvil se, ale nabídl, že se bude za své žalobce modlit. Na americkou okresní soudkyni Rebeccu Pallmeyerovou, dceru luteránského pastora, to nezapůsobilo. S vědomím, že může překročit federální pokyny pro tresty pouze v extrémních případech, to udělala s McGuireem tak, že ho odsoudila k 25 letům vězení jako výstrahu těm, kteří by zneužívali pozice moci, úcty a lásky.

Federální směrnice požadovaly v případě McGuire maximální trest odnětí svobody necelých 22 let. „Chci, aby každý takový člověk znal systém spravedlnosti, a tento soud a já osobně to považuji za naprosto odporné,“ řekla soudkyně o zneužití McGuire. Spáchal „velmi, velmi vážný hřích,“ řekla. Pro McGuireho to znamenalo další kapitolu jeho ohromujícího pádu z vrcholu jezuitského řádu. Kdysi cestoval po světě s duchovními úkoly a působil dokonce celá desetiletí jako zpovědník a duchovní vůdce Matky Terezy.

Při jeho soudním jednání na podzim loňského roku federální prokurátoři prohlásili, že McGuire vedl dvojí život, přičemž si bral desítky mladých chlapců z rodin – mnohdy hluboce věřících – za své asistenty a opakovaně je sexuálně zneužíval, jakmile byli sami. Už byl odsouzen za obtěžování dvou chlapců ve Wisconsinu a dosud nebyl postaven před soud za sexuální zneužívání dvou bratrů v Arizoně. Pallmeyerová uvedla, že jeho zločiny byly obzvláště zlé, protože rodiče mu důvěřovali jako „jednomu z nejlepších darů, které jim kdy Bůh dal“, a on zvráceně využíval jejich děti. Rozhořčení některých rodičů bylo vidět, když se otočili od pultu, aby čelili McGuireovi a vyzvali ho. Otec arizonských chlapců, který byl u soudu označen pouze jako Jim, řekl soudci, že McGuireho mnohokrát pozval do svého domu, a umožnil tak knězi přístup k jednomu ze synů, kterému bylo tehdy 9 let. „Ten parchant zaútočil na mého syna,“ zakřičel a ukázal na McGuire. Matka další oběti známé u soudu jako „Peter“ se také obrátila a požádala McGuire o pravdu. McGuire zíral se stoickým výrazem ve tváři. Řekla mu, že se dopustil svých činů pod alibi, že je mužem Božím, čímž se stal „nejodpornějším zrádcem“.

Přesto nebylo příliš pozdě na to, aby McGuire přiznal své provinění. „Ježíš tě miluje a touží po tvém pokání,“ řekla. Několik obětí také vypovídalo proti McGuireovi u soudu. Dva muži uvedli, že byli napadeni v 60. letech. Další oběť známá u soudu jako Dominic, nyní 23, byla zneužívána v roce 2003. Řekli McGuireovi, že jeho činy je nechaly v depresi, zničily jejich rodinný život a rozdrtily jejich duchovnost. Někteří si utírali slzy, když se omlouvali a říkali, že cítí ohromnou vinu za to, že to neřekli dříve. Peter byl týrán před Dominikem. „Neměl jsem takovou moudrost a předvídavost, abych viděl, co se stane s Dominikem a mnoha dalšími,“ řekl Peter. Báli se, že jim nikdo nebude věřit kvůli postavení McGuire.

Dokonce se vynořili svědci, aby soudci řekli, že je to dobrý člověk, který pomáhal lidem po celém světě. Dominic se snažil uklidnit poté, když řekl soudci, jak musí své novomanželce vysvětlit, co se mu stalo v dětství. Po vynesení rozsudku se však usmál a řekl, že doufá, že další oběti McGuire i další kněží mohou být povzbuzeni, aby dostáli spravedlnosti a začali se uzdravovat. „Myslím, že tento případ dokázal, že pravda osvobodí,“ řekl.

Chicago Tribune t

Smrt novináře a polemika Christophera Hitchense minulý měsíc dala těm, kteří jsou obeznámeni s jeho prací, šanci znovu navštívit jedno z jeho kontroverznějších témat: albánskou jeptišku Agnes Gonxhu Bojaxhiu, světu známější jako Matka Tereza.

Hitchens ve své knize The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice z roku 1997 tvrdil, že „svatá z Kalkaty“, která založila a vedla mezinárodní řád misionářek lásky, se těšil nezasloužené úctě. Přes svou humanitární reputaci a Nobelovu cenu míru z roku 1979 zavedla Matka Tereza celosvětový systém „domovů pro umírající“, který běžně nedokázal pacientům poskytovat adekvátní péči, argumentovala Hitchensová stejné hodnocení sdílené časopisem The Lancet, uznávaným lékařským časopisem.

Matka Tereza se také spojila s pochybnými osobnostmi, jako je americký podvodník s úsporami a půjčkami Charles Keating a diktátorská rodina Duvalierů z Haiti. Bez ohledu na tyto černé stopy na jinak šterlinkové pověsti nebylo nikdy známo, že by matka Tereza – která zemřela v roce 1997 a nyní je na rychlé cestě k formálnímu svatořečení – se dotkla skandálu, který by otřásl římským katolíkem. Církev v desetiletí po její smrti: systematická ochrana kněží obtěžujících děti církevními úředníky.

McGuire a matka Tereza

Matka Tereza s otcem Donaldem McGuireem, odsouzeným obtěžovačem dětí, který sloužil svým jeptiškám.

Dokumenty získané týdeníkem SF naznačují, že Matka Tereza věděla, že jeden z jejích oblíbených kněží byl v roce 1993 odvolán kvůli sexuálnímu zneužívání chlapce v Bay Area, a přesto vyzvala jeho šéfy, aby ho co nejdříve vrátili do práce. Kněz obnovil aktivní službu i své dravé zvyky. Osm dalších stížností proti němu bylo v nadcházejících letech podáno různými rodinami, což vedlo k jeho zatčení na základě obvinění ze sexuálního zneužívání v roce 2005. Knězem byl Donald McGuire, bývalý jezuita, který byl u federálních a státních soudů usvědčen z obtěžování chlapců a odpykává si 25letý federální trest odnětí svobody.

McGuire, nyní 81 let, učil na univerzitě v San Francisku koncem 70. let a během 80. a 90. let pořádal časté duchovní duchovní pobyty pro rodiny v San Francisku a Walnut Creek. Během této doby také intenzivně sloužil Misionářkám lásky. V dopise z roku 1994 McGuireovu jezuitskému představenému v Chicagu se zdá, že Matka Tereza uznala, že se dozvěděla o „smutných událostech, které [McGuire] vzaly z jeho kněžské služby“, a že McGuire „připustil nedbalost ve svém chování, „ale chtěla ho vidět, aby se vrátil do práce“.

Dopis byl napsán poté, co byl McGuire poslán do psychiatrické léčebny na základě stížnosti ze strany rodiny ve Walnut Creek. „Chápu, jak závažný je skandál, který se dotýká kněžství v USA, a jak opatrní musíme být, abychom chránili čistotu a pověst tohoto kněžství,“ uvádí se v dopise. „Musím však říci, že mám důvěru v otce McGuireho a přeji si, aby jeho životně důležitá služba byla obnovena co nejdříve.“ Jednostránkový dopis pochází z tisíců stránek církevních záznamů, které byly sdíleny s právníky žalobců v probíhajících soudních sporech proti jezuitům zahrnujících i McGuire. (Dokumenty byly sdíleny také s prokurátory, kteří pracovali na jeho trestních věcech.) Je ytištěn na hlavičkovém papíře Misionářek lásky, ale není podepsán, a nelze jej tedy ověřit absolutně tak, jako by jej napsala Matka Tereza. Úředníci Misionářek lásky a jezuitů neodpověděli na žádosti o komentář k jeho původu.

Chicago Tribune