Udivující příběh malé Sáry Mariucci z italského městečka Gubbio

Tragická smrt dcerušky ve věku pouhých tři a půl roku zraní těžce srdce celé rodiny. Příběh Sáry Mariucci a »Mammy Moreny« se však postupem času projevuje jako neuvěřitelný dar Boží lásky všem jeho dětem, počínaje matkou Annou, která po smrti svého dítěte říká: „Nebe je v mém srdci a já jsem v nebi se Sárou“. Dnes se u jejích ostatků shromažďují proudy věřících, kteří se k ní již modlí jako ke světici. Poslání malé holčičky z Gubbia je ale zřejmě teprve na začátku.

Anna říká: „Nosila jsem v sobě neuvěřitelnou ránu, bolest velkou jako propast, byla jsem zoufalá, zoufalá. Pak jsem ji viděla. (…) Viděla jsem vyrovnanost, mír, radost, která proměnila její tvář: byla krásná, vypadala mnohem větší. Všechno se ve mně změnilo: cítila jsem mír, klid jako nikdy v životě. Mysl se otevřela, srdce se otevřelo. Duch Páně přišel ke mně a mému manželovi Michaelovi. V tu chvíli jsem pochopila mnoho věcí: Sára nezemřela, vstala s Kristem. Maria ji vzala do náruče a přivedla k životu v ráji. (…) Bůh vstoupil do mého srdce a řekl mi: „Sarah je se mnou.“ Bůh mě vzal do náručí, pozvedl mě a zabránil mi dál cítit úzkost a zoufalství. Sára, můj malý poklad, je v nebi a: „Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce“! Nebe je v mém srdci a já jsem v Nebi se Sárou ».

Ale to není vše, protože po tomto prvním zázraku Bůh obrátil a uzdravil srdce celé rodiny: kniha ve skutečnosti obsahuje svědectví rodičů, bratrů, prarodičů, strýců, bratranců … všech se to dotklo, všechny to zcela obnovilo v Bohu skrze malou Sáru a její život nabídnutý Lásce. Sára se však nezastavila u své rodiny, ale od té chvíle neúnavně pokračovala v získávání srdcí celých rodin. „Není to žádná náhoda – říká současný biskup z Gubbia, mons. Luciano Paolucci Bedini – pokud příběhy, které Sára dovolí vyprávět, jsou všechno příběhy rodin, manželů a manželek, matek a otců, synů a dcer a všech těch událostí, které ohrožují rodiny. Zraněná láska, tvrdost, lhostejnost, strach z čekání na život nebo jeho nedostatek, rozdělení a násilí, utrpení, nemoc, marná snaha věřit v lásku“. A ve skutečnosti právě těmto zraněným rodinám Bůh prostřednictvím své malé holčičky z Gubbia uděluje nejhojnější milosti obrácení a uzdravení.

Jak nevidět v daru této holčičky realizaci Božích plánů, opakovaně ohlašovaných Pannou Marií ve všech jejích nejnovějších zjeveních, od Fatimy dále. Především žádost o zasvěcení sebe a celého světa Bohu prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, a tím nabídnutí vlastního života pro lásku k celému světu. V otázce: „Nechala jsi mámu Annu, abys šla k mámě Moreně?“ a v tom „ano“, vyjádřeném radostí a přesvědčením, snad není zasvěcení Bohu Otci skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie? A nevidí člověk při bezprostředním výstupu dítěte do nebe velmi pokornou a čistou nabídku života pro Lásku? Je to stále. Nenachází se ve všech hořkých zkouškách, kterým musela čelit Sáry rodina, oznámení o krutých zkouškách a skutečný satanův boj proti rodině, opakovaně prorokovaný Pannou Marií? A také ve všech četných zraněných rodinách, které dnes žádají o přímluvu z nebe? Ale především příslib triumfu Neposkvrněného srdce, tedy vítězství lásky k Bohu a Jeho spásy ve všech srdcích, která si to přejí, není snad obrazem, který nám dnes Sára dává zpět o své vlastní rodině a její touha po všech, kteří se na ni spoléhají?

Vyprávění příběhu malé Sáry Mariucci je opravdu obtížné, tak veliká je část, kterou vlilo nebe do jejího mimořádného života. Doslova nevíte, kde začít. Mohli bychom začít od konce, nebo od současnosti a říci, že existuje tolik milostí, které Bůh Otec již udělil prostřednictvím této malé holčičky, že tehdejší biskup v Gubbio, Msgr. Mario Ceccobelli byl v roce 2016 „donucen“ přemístit pozůstatky holčičky z rodinné hrobky na hřbitově do speciálně postavené kaple při farním kostele San Martino in Colle (Gubbio).

Velmi četní byli poutníci přicházeli a zastavili se v modlitbě, aby žádali o přímluvu tu, kterou si již představovali jako velkou světici. Vzácný případ na panoramatu Svaté Matky Církve, když pomyslíte, že malé děvčátko, o kterém mluvíme, je staré něco přes tři a půl roku a kaple jí zasvěcená překypuje barevnými hračkami – jako ex voto je věřící přinášejí jako dík a poctu za přijaté milosti a zázraky.

Ale nejpozoruhodnější věcí při vstupu do podrobností tohoto příběhu, více nebeského než pozemského, se jeví, jak se zdá v tom, že Sářin život dokonale ztělesňuje proroctví ohlašovaná Pannou Marií v hlavních moderních zjeveních od Fatimy, téměř jako by toto dítě byla prorokyně, která nás poučuje o nadcházejících dobách. A kdo ví, kolik dalších věcí nám Sára musí odhalit.

Sářin příběh mistrovsky vypráví Enrico Graziano Giovanni Solinas v pozoruhodné knize „Velký příběh malé Sáry Mariucci a maminky Moreny“, která vyšla 10. února ve všech italských katolických knihkupectvích a v La Nuova Bussola Quotidiana (viz obálku na obrázku vpravo).

Je užitečné, aby čtenář věděl, že Solinas, laický soudce Umbrijského církevního tribunálu a postulátor svatořečení, jakmile přišel do styku s touto malou nebeskou dívenkou, dostal tolik milostí, že v knize ideálně odkládá roli autora, aby se stal přímo svědkem divů, které Bůh skrze Sáru vykonal.

Všechno to začíná večer 4. srpna 2006. Matka Anna Armentano to sděluje takto: „Po dni stráveném u moře v Kalábrii, v 21:00 jsme se se Sárou objaly v posteli (…) Když jsem ji držela v náručí, Sára se zeptala: „Mami, můžeš mi vyprávět ten příběh?“ Vyprávěla jsem jí to každý večer, ale ten večer jsem odpověděla: „Lásko, dnes jsme byli u moře, zítra ti to dopovím.“ Políbila jsem ji a pevně k sobě přitiskla. Po několika minutách ticha – pokračuje matka – když jsem si myslela, že už usnula, slyšela jsem její tichý hlas říkat: „Když jsem byla maličká, byla jsem daleko, velmi daleko na úžasném místě“. „A kde jsi byla?“, zeptala jsem se. „Na obláčku“. „A s kým?“ „S maminkou Moreno.“ „Maminkou Moreno? A kdo to je?“ zeptala jsem se jí udivena. „Je to moje druhá maminka“. „Tvoje druhá maminka?? Ale Sáro, já jsem tvoje jediná maminka,“ řekla jsem jí ještě více udivena. „A kdo je ta druhá maminka?“ „Je moc hodná,“ odpověděla s úsměvem, který jí zazářil na tváři jako někomu, kdo dobře ví, co říká. „Lepší než máma Anna?“ „Ano“. „Sáro, opravdu, víš to jistě?“ „Ano!“ „Tak trochu mi ji popiš, jakou barvu mají její vlasy?“ „Modrou“. „A oči?“ „Hnědé. jako moje“. „A dovolila bys mamince Anně, aby šla k mamince Moreně?“ „Ano,“ odpověděla s jasným úsměvem, který jí vyzařoval z tváře.

Příběh matky Anny se jeví jako velmi jednoduchá, dojemná fantazie tříleté dívky. Nebýt skutečnosti, že to, co se stalo den potom, je neuvěřitelné.

Ale 5. srpna ráno má Sára ve tváři zvláštní výraz. Vypadá trochu smutně, jakoby nepřítomná. V určitém okamžiku dostane malé napomenutí, která jí dává příležitost znovu mluvit o své druhé mamince: „Maminka Morena na mě nikdy nekřičí.“

Kolem 13:30 jde rodina na pláž „Stella Maris“, kde poobědvají, a v tu chvíli jde dívenka spolu se svým bratrem a bratrancem jen o pár metrů dál, aby se dostali k elektrickým lodičkám pro děti, které obvykle pláž navštěvují.

„Brzy se můj život navždy změnil,“ vysvětluje Anna. Sára je při nástupu do jedné z těchto elektrických zábav zasažena proudem a na místě zemře.

Ale to, co se na první pohled jeví jako obrovská a nepřijatelná tragédie, skrývá pravdu, která se pomalu zjevuje a ukazuje rysy plánu Boží lásky, nekonečně silnějšího než zlo a dokonce i smrt. Ve skutečnosti se totiž ukáže, že maminka Morena není výmysl dítěte plného fantazie, ale je to samotná Madona. A díky intuici Sářina otce Michala se členové rodiny dovídají o Madonně jménem Morena, kterou milují a uctívají věřící v Bolívii a která přesně odpovídá popisu, jak to líčilo dítě. Modré vlasy, o kterých Sára mluví, je ve skutečnosti plášť Svaté Panny.

Ale to není vše: Svátek této Madony Moreny se slaví 5. srpna, přesně v den, kdy se malá Sára vrátila do nebe. Zdá se stále více zřejmé, že Panna Maria, která se Sáře představila v obrysech, které ještě nebyly do hloubky odhaleny, ji přiměla účastnit se zvláštním způsobem jejího plánu spásy pro celý svět.

Při zpětném čtení Sářina příběhu členové rodiny ve skutečnosti našli velmi bohatou sérii znamení, která nebesa zanechala, aby tuto intuici potvrdila. Například skutečnost, že malý bratr a bratranec zůstali nezraněni, přestože tam stáli vedle Sáry.

Technický expert, který případ studoval, prohlásil tuto skutečnost za vědecky nevysvětlitelnou protože elektrický výboj, který zasáhl Sáru, byl „schopný zabít slona“. Palmiro, dědeček z otcovy strany, vysvětluje nevysvětlitelné takto: „To není neštěstí, protože kdyby to bylo neštěstí, byli by tři mrtví a ne jeden. Po celé této historii mohu říci, že to zjevné neštěstí můžeme považovat za milost“. Slova, která mohou možná způsobit pohoršení, ale která nabývají velmi hluboký význam, tak jak rostou naše znalosti této duše milované Bohem.

Ihned po smrti dítěte dojde k první zázračné události, která zasáhla její rodinu, počínaje matkou a otcem. Je třeba poznamenat, že v té době měla Sáry rodina daleko k víře: matka Anna říká, že kostel navštěvovali jen o velkých svátcích a že těch několik modliteb, které Sára uměla, ji naučili její prarodiče.

Anna se ve skutečnosti se rozešla s Bohem v okamžiku, když zjistila, že její strýc má Parkinsonovou chorobou, a proto je předurčen k brzké smrti. To byla nesnesitelná bolest pro chudou Annu, která jako pětiletá byla svědkem, jak její otec zastřelil její matku pistolí, a která ve strýci našla sílu a odvahu stále věřit v lásku postavy otcovské. Když náhle zemřela také její tříletá dcera, Anna upadla do ukrutného zoufalství a v bolesti odmítá pohlédnout na bezvládné tělo své malé dcerušky. Jejich přítel však přesvědčí Annu a Michela, aby šli pozdravit svou malou dceru. A právě tam, před Sáry tělem, se stal tento zázrak.

Anna říká: Nosila jsem v sobě sobě neuvěřitelně těžkou ránu, bolest velkou jako propast, byla jsem zoufalá, zoufalá. Pak jsem ji spatřila. (…) Viděla jsem vyrovnanost, mír, radost, která proměnila její tvář: byla krásná, vypadala mnohem větší. Všechno se ve mně změnilo: cítil jsem mír, klid, který jsem nikdy v životě nepocítila. Mysl se otevřela, srdce se otevřelo. Duch Páně sestoupil na mě a na mého manžela Michaela. V tu chvíli jsem pochopila mnoho věcí: Sára nezemřela, vstala s Kristem. Maminka Panna Maria ji vzala do náruče a zavedla do života v ráji.