Sestra Lucie o USA

USA, 9.6.2020 (LifeSiteNews) 026 418 – Interview renomovaného amerického historika a spisovateľa Williama Thomasa Walsha s fatimskou vizionárkou sr. Luciou nadobúda mimoriadny význam v období nepokojov a revolučných podmienok v USA. Jedno z posolstiev sr. Lucii sa týka boľševickej revolúcie v Rusku a potreby zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

V r. 1947 Prof. William Thomas Walsh napísal knihu o Fatime Our Lady of Fatima  a v epilógu je interview so sr. Luciou v r. 1946. Hovoril s ňou aj o prosbe Panny Márie zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. Sr. Lucia mu povedala:

„Panna Mária chce, aby pápež a všetci biskupi sveta zasvätili Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu v jeden špeciálny deň. Ak sa to urobí, ona obráti Rusko a bude pokoj. Ak sa to neurobí, omyly Ruska sa rozšíria do každej krajiny sveta.“

„Znamená to, podľa vás, že každá krajina bez výnimky, bude ovládnutá komunizmom?“

Sestra Lucia odpovedala: „Áno.“ Prof. Walsh sa opýtal:

„A to znamená, že aj Spojené štáty americké?“

Na to sr. Lucia znova odvetila: „Áno“.

Teda predpovedala, že USA za istých podmienok, by sa tiež mohli stať komunistickými. Táto odpoveď môže znieť nerealisticky v r. 1946, po konci druhej svetovej vojny a na začiatku studenej vojny. No dnes v situácii revolučných výtržností, ktoré sa zdajú meniť Ameriku do hĺbky, môžu vzbudiť nadobudnúť hlbší význam.

Black Lives Matter (Na čiernych životoch záleží) je organizácia v centre tejto revolty proti ustanoveným štruktúram USA – za obmedzenie činnosti polície a za radikálnu zmenu spoločnosti. Jej vplyv dokazuje aj to, že Washington D.C. už pomenoval námestie pri Kostole sv. Jána, ktoré protestujúci podpálili, na Námestie Black Lives Matter.  

Skupina dostala veľké prostriedky od bohatých podporovateľov ľavice ako George Soros aj od partnerských organizácií Color of Change (Farba zmeny) a Národnej asociácie pre pokrok farebných NAACP. V oficiálnej agende Black Lives Matter ľahko objavíme marxistickú a protirodinnú aj LGBT ideológiu tohto hnutia:

„Rozvrátime Západom predpisovanú štruktúru rodiny ako jadra spoločnosti podporovaním rozšírených rodín a ´dedín´, ktoré sa budú kolektívne starať o seba a najmä o naše deti do takého stupňa, že matky, rodičia a deti budú v pohode.

Podporíme sieť potvrdzujúcu agendu LGBTI. Chceme sa oslobodiť od tuhého zovretia hetero-normatívneho myslenia alebo skôr viery, že všetko vo svete je heterosexuálne.“

Ďalším agresívnym prvkom súčasných násilných protestov, ktoré vyvolal sám prezident Trump, je hnutie  Antifa. Symbol tohto hnutia sú dve vlajky jedna na druhej – a to pochádza zo založenia Antifašistickej akcie nemeckých komunistov z r. 1930. A sú tu aj nasledovníci tohto hnutia, ktorých zorganizovala v 70. rokoch nemecká maoistická Komunistická liga. Takže aj Antifa je inšpirovaná komunizmom. Majú spoločný anarchistický postoj proti štátnej autorite a najmä proti polícii.

Na Fox News nedávno komentoval redaktor Tucker Carlson tento nový politický vývoj, ktorý cieli na obmedzenie policajných oddelení a súčasne potláča ľudí, ktorí sa chcú sami brániť vlastnými zbraňami:

„Toto je krok smerom k autoritatívnej spoločenskej kontrole. Oni môžu vytvoriť chaos. Nemáš dovolené brániť sa!“  

Tucker Carlson vidí budúcnosť ľavice tak, že iba tí budú mať zbrane, ktorí sú z ich tímu a to je presne to, čo v skutočnosti znamená ‚reforma polície‘. Teda vlastne vynútený partizánsky zákon.“ Carlson opísal aj „zlovestný tvrdý zásah proti slobodnému prejavu a slobodnému mysleniu“ ktorý pozorujeme v ostatných dňoch. Nové pravidlo znie:

„Nemáš dovolené spochybňovať ´Black Lives Matter´ nijakým spôsobom.“  

A toto si vynucujú aj obrovské sociálne médiá ako Facebook a iné. Redaktor dodal:

„Nikdy doteraz sme nežili v takomto prostredí. Mnohí ľudia dostávajú takéto posolstvo a nasledujú ho. A tí slabí sa veľmi rýchlo pridávajú, ako malé Červené gardy.“

Pozorujeme tu techniky verejného pokorovania ako primátora Minneapolisu, keď odmietol zrušiť policajné oddelenie. Človeku to pripomína prvé komunistické revolúcie, ktoré nútili ľudí s inými názormi podriadiť sa. V situácii týchto zločineckých aktov a výtržností, ktoré terorizujú milióny Američanov už dva týždne, môžeme povedať, že sa aspoň približujeme ku komunistickej atmosfére v Amerike. Stále viac nám to pripomína situáciu komunistických krajín v Európe … kde sa ľudia nakoniec hanbili za svoj pôvod a dedičstvo, ak nemali proletársky pôvod. Odstraňovali sa tam „kontrarevolucionári“, tradícia aj dedičstvo otcov.  Ničenie miliónov životov je známe na celom svete.

V týchto nepokojoch je oslabené kresťanstvo ďalej ničené, a svedectvo vidíme na vlastné oči. Arcibiskup karhá amerického prezidenta za návštevu katolíckej svätyne a kňaz dúfa, že George Floyd bude za nás orodovať v nebi! Bez ohľadu na jeho nemorálny život tu na zemi. 

Arcibiskup Vigano v nedávnom liste Trumpovi napísal:  „Objavíme, že výtržnosti vyprovokovali tí, ktorí videli, že vírus neodvrátiteľne slabne a že zalarmovanie spoločnosti pandémiou stráca na sile a tak museli vyprovokovať sociálne nepokoje, lebo za nimi budú nasledovať represie, hoci zákonné, a tie by sa mohli odsúdiť ako neoprávnená agresia proti populácii. To isté   sa deje v Európe v dokonalom súzvuku. Je celkom jasné, že využitie pouličných protestov je nástroj na účely tých, ktorí by radi videli nového prezidenta USA, ktorý by stelesňoval ciele tajného štátu a ktorý by vyjadroval tieto ciele verne a s presvedčením! Neprekvapí, že čoskoro uvidíme, že za týmto vandalizmom a násilím sú ľudia, ktorí chcú profitovať z nepokojov, aby vybudovali svet bez slobody: Solve et Coagula, ako učí slobodomurárske úslovie. … Tu si pripomeňme historický list z r. 1918 po zjaveniach vo Fatime, kde nemecký cisár Willhelm II. varuje Katolícku cirkev pred boľševickým prevratom – súčasťou slobodomurárskeho plánu nastolenia „svetovej republiky“ po zničení Katolíckej cirkvi! List sa našiel v Tajných vatikánskych archívoch. … Cisára o tom informovali nemeckí slobodomurári verní svojmu panovníkovi. Francúzsko a Amerika sú pod úplným vplyvom lóže Grand Orient. Boľševizmus je vonkajší nástroj na dosiahnutie cieľov. …!“

Toto všetko si vyžaduje najmä duchovný boj! Modlitbu posvätného ruženca, zasväcovanie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a musíme trvať aj na správnom zasvätení Ruska, ako nedávno znova vyzval americký kardinál Raymond Burke a taliansky historik Prof. Roberto de Mattei.

Pramen: Zuzana Gabriela