Mons. Giovanni D’Ercole v novém prostředí

Giovanni D Mons.’Ercole jsme opustili (zde). Nyní ho znovu nacházíme v textu a na obrázcích, které následují, je to jeho první zpráva z trapistického kláštera. Objevuje vědomé a obětované minulé i současné utrpení, které však vždy přináší mír a vyrovnanost a plody, o kterých často ví jen Pán …

Srdečný pozdrav všem. Po týdnu nelehké adaptace kvůli chladu, který zde v horách (1 500 metrů n. m.) pociťujeme ve dne v noci, protože klášter není vytápěn, požádal jsem komunitu o povolení, aby vám mohl poslat fotografii. 

Trapistický klášter Notre Dame de l’Atlas, který se v roce 2000 natrvalo přestěhoval z Alžírska Tibhirine, má pět mnichů, které vám představuji. Nejstarší otec Jean Pietre Shoumacher je jediný, kdo přežil klášter Tibhirine, pravý svatý muž, který beze slov rozdává mír a radost. V refektáři sedím vedle něho a v kapli je přede mnou. Několik slov, ale vždy úsměv. Je mu 94 let, a když mluví o umučených spolubratřích, vždy se diví, proč byl ušetřen. Odpověď? Převor otec Jean Pierre Laflachaire (mnich, který je po jeho boku a podpírá ho) říká, že byl ušetřen, aby vydal svědectví o charismatu a duchu v Tibhirinine.

Přítomnost katolických mnichů zdánlivě bezvýznamná, ale velmi smysluplná ve zcela muslimském prostředí. Oba jsou francouzské národnosti, jako mnich Antonio, který stojí vedle mě. Tento mnich se stará o liturgii, která představuje primární činnost v životě trapistů. Přestávky jsou součástí modlitby a když intonuje a vede melodie, má člověk pocit lásky, kterou tento mnich má ve svém srdci.

Mnich Antonio není knězem, stejně jako španělský mnich Josè Luis, který stojí vedle něj. Dříve byl salesiánem, nyní přešel k trapistům. V chóru je vedle mě a vede mě při hledání odkazů na texty a hudbu pro liturgii hodin.

Nejmladší mnich se jmenuje Nuno, má portugalskou národnost, je mu 45 let a také vstoupil k trapistům ze španělského komunity, nyní se připravuje na kněžské svěcení. Je to současně zdravotní sestra, která projevuje jemnou a bdělou péči, jakmile někdo onemocní. Už jsem měl příležitost zažít jeho velkou obětavost v současné době, kdy měl trochu horečku.

Udivuje mě jak, že v ‚trappu‘, kde se vždy zachovává atmosféra ticha, každé malé gesto, každý okamžik se prožívá s velkým klidem a opravdovou starostlivostí jednoho každého o ty druhé.

Na závěr připomínám vám všem, že v modlitbě, která je osou všeho ve dne i v noci, jste všichni neustále přítomni. V hloubi duše vím, že proto jsem tady. Srdečné objímám každého z vás.

+ Emeritní biskup Giovanni d’Ercole