Opravdové zmrtvýchvstání

Když jsem procházela všechno, co náš Pán učinil na zemi, zastavila jsem se u skutečnosti zmrtvýchvstání. Jaký je to triumf! Jaká sláva! Nebe se obrátilo k zemi, aby bylo divákem tak velké slávy, a můj Ježíš mi řekl:

»Moje dcero, v mém zmrtvýchvstání bylo pro všechny živé tvory obnoveno právo vstát ve mně k novému životu. Bylo to potvrzení, pečeť celého mého života, mých skutků, mých slov. A jestliže jsem přišel na zem, bylo to proto, abych se daroval všem a jednomu každému jakožto život, který jim náleží. Moje zmrtvýchvstání bylo triumfem všech a novým vítězstvím, které všichni získali od toho, kdo za všechny zemřel, pro jejich život, aby jim dal povstat ve stejném zmrtvýchvstání.

Ale chceš vědět, v čem spočívá pravé zmrtvýchvstání tvora? Nikoliv na konci dnů, ale dokud ještě žije na této zemi. Aby žil v mé Vůli, ona vstává ke světlu a může říct: „Moje noc skončila“. Vstává v lásce svého Stvořitele způsobem, že pro ni už neexistuje chlad, sněhy, ale pociťuje úsměv nebeského jara. Vstává ke svatosti, která zahání na zběsilý útěk slabosti, bídu, utrpení. Vstává pro všechno to, co je nebe; a když se dívá na zemi, nebe, slunce, dívá se na ně, aby v nich spatřovala dílo svého Stvořitele, aby měla příležitost vyprávět k jeho slávě dlouhé dějiny jeho lásky.

Proto kdo žije v mé Vůli, může říct, jako řekl anděl zbožným ženám, když přišly ke hrobu: „Vstal, není zde“. Kdo žije v mé Vůli, může říct totéž: „Moje vůle už se mnou není, vstala ve „Staň se“; a jestliže obklopují tvora životní okolnosti, strasti, v hledání mé vůle může odpovědět: „ Moje vůle vstala, není už v mé moci, zaměnil jsem ji za Božskou Vůli a do jejího světla chci odít všechno to, co mě obklopuje: okolnosti, strasti, abych z nich učinil božská vítězství“.

Kdo žije v naší Vůli, nachází život ve skutcích svého Ježíše a běží vždy v působení naší Vůle, která vítězí a triumfuje a dává nám slávu, kterou nebe nemůže obsáhnout. Žij proto vždy v naší Vůli, nikdy z ní nevycházej, chceš – li být naším triumfem a naší slávou.«

Luisa Piccarreta, sv. 36, z 20. dubna 1938