Mystické setkání exorcisty v Římě

Biskup John Esseff, z diecéze Scranton v Pensylvánii, jeden z nejstarších exorcistů v zemi ve věku 92 let a bývalý duchovní vůdce svaté Terezy z Kalkaty, zasvětil své kněžství Nejsvětějšímu Srdci. V rozhovoru vysvětlil, že jeho oddanost Nejsvětějšímu Srdci začala během návštěvy Říma v roce 1959, krátce po ceremonii intronizace v jeho farnosti.

Bazilika sv. Jana v Lateráně

„Rozhodl jsem se navštívit dvě hlavní baziliky v Římě: Santa Maria Maggiore a nejstarší ze čtyř, San Giovanni in Laterano. Když jsem vstoupil do kaple Nejsvětější svátosti v San Giovanni in Laterano, zažil jsem nejdrtivější modlitební zážitek za celý svůj život. Byl jsem ohromen přítomností, majestátností, bázní a mocí Boha. Bylo to tak ohromující, že jsem nemohl vstát. Cítil jsem se nucen na kolena a za okamžik jsem padl na zem před Nejsvětější svátostí. Ohromná Boží přítomnost mě dostihla a já se třásl a plakal. Jediné, co jsem mohl Bohu říci, bylo: „Co chceš, Pane?“

Slyšel jsem, jak Pán odpovídá: „Láska“. Nemohl jsem se pohnout, dokonce ani nehýbat. Stav extatické modlitby trval dlouho. Když jsem se zorientoval, vstal jsem a přistoupil k oltáři Nejsvětější svátosti. Měl jsem stejnou zkušenost s Boží přítomností a věděl jsem, že je to Pán Ježíš. Plakal jsem a křičel: „Co chceš, Pane?“. „Láska,“ zněla odpověď. Dlouho jsem čekal, co víc se mohlo stát. Extáze trvala dlouho. Šel jsem před oltář Nejsvětější svátosti. Začala podobná třetí zkušenost. Lehla jsem si na zem v modlitbě a Pán řekl: „Učte lásce mého Nejsvětějšího Srdce.“ Po nějaké době jsem slyšel: „Zjistěte více o papeži pohřbeném v této kapli.“

Hrob papeže Lva XIII.

Když jsem se z tohoto zážitku probral, věděl jsem, že udělám vše, co po mně Bůh bude chtít. Docela se mi točila hlava. Bylo brzy ráno, když jsem vstoupil do San Giovanni in Laterano, ale když jsem se chystal odejít, bylo pozdní odpoledne. Prošel kolem mě průvodce a slyšel jsem, jak průvodce lidem říká, že v této kapli byl pohřben papež Lev XIII. Rozhlédl jsem se a uviděl vyvýšený hrob na zdi v kapli Nejsvětější svátosti. Zůstal jsem a modlil se před hrobem. Věděl jsem, že papež Lev se zabýval mnoha sociálními otázkami týkajícími se chudých a dělnických tříd. Po návratu domů jsem se podíval do pramenů a dozvěděl jsem se, že posledním činem pontifikátu papeže Lva bylo zasvěcení celého světa Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu [ zde]. Nyní jsem pochopil, že oddanost Nejsvětějšímu Srdci má být významnou součástí mého kněžství. Stalo se to jak v mé osobní oddaností, tak apoštolátem, kterým jsem je propagoval ostatním. Ježíš si přeje být králem celého světa a já musím tuto oddanost podporovat u všech.

Když vystavíme obraz Ježíše na čestné místě a veřejně ho prohlásíme za Pána, je to symbol, kterým celému světu ukázujeme, že tento objekt je zasvěcen Ježíšovu Srdci. Toto uznání královské moci Kristova Srdce nad námi není vyhrazeno pouze rodinám, ale je otevřeno všem, jednotlivcům, farnostem, diecézím, komunitám a institucím. Když se zasvětíme Nejsvětějším Srdci Ježíšovu,  znamená to, že budeme žít pod jeho panováním, přijímáme tak jeho srchovanost nad našimi rodinami a světem.

Nejsvětější Srdce zapaluje oheň lásky v každém srdci. Tam kde mají Ježíše, bez ohledu na denominaci, mají oheň a tím ohněm je Duch svatý. Přestože existuje hmatatelný obřad intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, je to závazek a zasvěcení rodin, které se zcela poddávají Ježíšově svrchovanosti.

Intronizoval jsem Ježíše ve vězení a byl jsem svědkem úžasných proměn. Každá instituce se musí transformovat; soudní domy, pečovatelské domy, azylové domy, školy, celá společnost potřebuje zažít civilizaci opravdové svaté lásky. Nic by nemělo být vyloučeno, protože celé lidstvo touží po lásce k Bohu. Každé lidské srdce bylo stvořeno pro Ježíše a jeho nadvádu lásky. Všichni jsme, jeden s druhým, v Kristu a není místa, kam by nepatřil.“ ( Zdroj Il Timone )