Bolest 26. adorace Conchity Armidy z knihy Před oltářem

Ó Ježíši, můj eucharistický Ježíši! Se srdcem, které roní krev, přicházím k Tvým nohám, polykám své slzy ponořena do oceánu hořkosti…

A přece, jak se lépe připravit na rozjímání o Tobě jako o Oběti v této klanění hodné Svátosti…

Nejsi snad Ty sám, můj Pane, jediná moje Lásko, ponořen do moře bolesti, smutku, trápení, obav nejvyššího stupně, jaké tvé lidství udržované zázračně samotným božstvím bylo schopné vytrpět?…

A tímto způsobem, čím více se oceán, do kterého jsem ponořena, krok za krokem stane hlubším, širším, více hořkým a bouřlivějším, tím více se budu stále radovat, protože se budu více podobat Tobě a budu dražší Otci, Duchu Svatému a Tobě, Slovu, které se vtělilo z lásky ke mně.

Bolest je milost, můj Ježíši, o tom není pochyb! … Je to atmosféra tvého Domu, oné oázy rozkoše; bolest je balzám, který pomazal tvůj oltář božskou vůní; …bolest očišťuje, a já chci být čistá; …slzy, které hojně kanou v tvé přítomnosti, dávají duši tvou nevinnost, a já chci být nevinná;… trny způsobují, že tryská krev, a já se chci představit před tvým oltářem se srdcem zraněným trny, abych z tvého Srdce jeho trny vyňala.

Kříž posvěcuje, a já chci být svatá.

Ó Ježíši, oběti! Toužím Ti být podobná! Kéž má duše neposvětí mé tělo k ničemu jinému, než aby trpělo všemi způsoby…

Toužím milovat Tě a zapomenout na sebe, připomínej mi mne jen proto, abych přijímala utrpení.

Jakou jinou touhu by mohla mít duše – oběť – než obětovat se, zvětšovat stále více své bolesti?

Miluji Tě skrze své bolesti, a jestliže ony vzrůstají a stávají se intenzivnějšími, budu Tě tím více milovat! Přijmi moje slzy, Ježíši, přijmi moje skryté bolesti…

Cítím, že nejněžnější žilky mého srdce praskají jedna po druhé, nezastavuj se, božský Lékaři, uskutečni z lásky své dílo!

Na tom málo záleží, že pláču, že mé srdce krvácí a je zlomeno bolestí, jen pokračuj, můj dobrý Ježíši, opakuj rány do tohoto kamene, aby se změnil ve tvůj obraz.

Jak krásné a sladké je trpět pro Toho, který tolik vytrpěl pro mne!

Ó Maria, dej svým synům a dcerám pochopit a praktikovat tato slova tvého zbožného služebníka svatého Františka Xaverského: „Ti, kteří opravdu milují Ježíše, dychtí po cestě plné křížů, úzkostí, pronásledování a bolesti.“ Amen.

Conchita Armida:
Davanti all’ Altare
(Před oltářem – 100 návštěv u 
Spasitele, 26. návštěva)

Překlad -lš-