Značně nepříjemné odhalení

Analýza prof. Roberto de Mattei „Nová morálka“, která vyšla na LiveSiteNews, vyvolala především v Itálii rozruch a rozpaky. Italský web Corrispondenza Romana, který pravidelně publikoval články prof. De Mattei, zveřejnil tentokrát jen informaci o vyšlém textu, a to pouze v rubrice informací ze zahraničí, a jen v anglickém znění. I tato informace se ze stránek rychle ztratila.

Důvodem těchto rozpaků nad výstižným textem je zřejmě skutečnost, že autor tentokrát odhaluje nejbolestivější a nejvíce zapáchající vřed 2VK, a tím je skutečnost, že „koncil“ dosáhl zničujícího rozkladu své základní složky: dvoutisícileté katolické morálky nejen u věřících, ale především v širokém okruhu své generality všech stupňů. Při tomto odhalení rovněž bez obalu poukázal na významnou spoluúčast, s jakou k této zhoubě přispívali všichni zúčastnění papežové od Roncalliho až po Ratzingera a připravili tak široké pole pro naprostý rozvrat víry a mravnosti, na kterém si pilně a bez překážek lebedí současný argentinský pontifex a neúnavně kydá kolem sebe nakupený hnůj.

Je to kritika slavného „koncilu“, která ze všech dosavadních kritik a úvah odhaluje stručně a jasně tu nejtragičtější skutečnost, totiž zcela protrženou hráz a postup stále se rozmáhající nevázanosti a požitkářství, jako by to tvořilo takřka přirozenou, normální a zcela nezbytnou součást a podmínku současného života. Původní poslání církve se změnilo v jeho neuvěřitelný opak: zpřístupnit lidem nikoliv cestu ke svatosti, ale co nejpohodlnější přístup i k těm nejohavnějším neřestem v lákavém obalu dobrotivého milosrdenství jako prostředek k rozvoji osobnosti. Úspěšné a horlivé zapojení církevní elity do realizace dlouhodobého projektu, proti kterému Pius X. marně bojoval, zcela překonalo původní očekávání. Největším úspěchem současných vítězů je skutečnost, že poražení si ani nejsou schopni uvědomit hloubku své kalamity a přijímají své okupanty družně a přátelsky jako staré známé.

                                                                                      -vu-