Zločinná dohoda

O světě, kde žijeme, je možno použít výraz z evangelia „in se divisum“ (Mt 12,25 ). Toto rozdělení se podle mého názoru skládá z reality a fikce: na jedné straně je objektivní realita, na straně druhé mediální fikce. To platí pro pandemii, kterou filozof Giorgio Agamben analyzoval ve sbírce úvah V kterém bodě se nacházíme, nedávno publikované v Quodlibet [viz]; ale platí to ještě více pro surrealistickou americkou politickou situaci, kdy média beztrestně cenzurují důkazy o kolosálním volebním podvodu za předpokladu vítězství Joe Bidena. Realita Covidu je jasně v kontrastu s tím, čemu nás mainstreamová média nutí uvěřit, ale to nestačí k demontáži groteskního hradu lží, kterému se většina obyvatel rezignovaně přizpůsobuje. Realitu volebních podvodů, do očí bijící porušování předpisů a systematické falšování výsledků doplňují projevy informačních gigantů, pro které je Joe Biden novým prezidentem Spojených států. Ale tak tomu je, protože tak to musí být: neexistují žádné alternativy ani k údajné zničující zuřivosti sezónní chřipky, která způsobila stejný počet úmrtí jako loni, ani k nevyhnutelnosti volby zkorumpovaného a podřízeného kandidáta deep state. A to natolik, že Biden již slíbil, že obnoví v Americe lockdown.

Na realitě nezáleží, není absolutně relevantní, jen když se dostane do koncipovaného plánu a jeho realizace. Covid a Biden jsou dva hologramy, dva umělé výtvory, připravené v daném čase přizpůsobit se eventuálním potřebám, nebo nahradit je Covidem-21 či Kamalou Harris. Obvinění z nezodpovědnosti za shromáždění příznivců Trumpa se vytratí, pokud se na ulicích shromáždí Bidenovi příznivci, jak se již stalo při demonstracích BLM v Americe a při oslavách přívrženců 25. dubna v Itálii. To, co je pro jedny trestné, jiným je dovoleno: bez vysvětlování, bez logiky, bez racionality. Prostý fakt, že jste nalevo, že jste hlasovali pro Bidena, že jste si nasadili masku je absolutní propustka, zatímco říci pravdu, hlasovat pro Trumpa nebo zpochybňovat účinnost roušek je důvodem k odsouzení a popravě, která nevyžaduje důkazy ani soudní řízení. Jste v takovém případě ipso facto fašisté, suveréni, populisté, negacionisté. Sociální stigma, se kterým by se ti, kterých se to týká, měli tiše stáhnout.

Vracíme se tedy k tomu rozdělení na dobré a špatné, které je zesměšňováno, když je používáno jednou stranou – naší – a naopak zdůrazněno jako nesporný postulát, když to používají naši protivníci. Viděli jsme to v opovržlivých komentářích k mým slovům o „dětech Světla“ a „dětech temnoty “, jako by mé „apokalyptické tóny“ byly plodem bláznivé mysli a ne pouhým pozorováním reality. Ale tím, že toto biblické rozdělení lidstva s opovržením odmítli, jenom je potvrdili a omezili se na to, že si osobují právo udělovat patenty sociální, politické a náboženské legitimity.

Jen oni jsou dobří, i když teoretizují o zabíjení nevinných a měli bychom jim dávat za pravdu. Jen oni jsou demokraté, i když pro vítězství ve volbách se musí vždy uchýlit k podvodu, a to podvodu očividně evidentnímu. Jen oni jsou obránci svobody, i když nás o ni den co den připravují. Oni jsou ti objektivní a čestní, i když jejich korupce a zločiny jsou nyní patrné i nevidomým. Dogma, kterým pohrdají a vysmívají se mu, je naopak nesporné a nezvratné, když jsou to oni, kdo je vyhlašují.

Ale jak jsem měl příležitost říci dříve, zapomínají na malý detail, detail, kterému nemohou rozumět: Pravda existuje sama o sobě, existuje bez ohledu na to, zda je tu někdo, kdo jí věří, protože vlastní sama v sobě a obsahuje to, co je jí ontologicky vlastní jako důvod platnosti. Pravdu nelze popřít, protože je to vlastnost Boha, je to sám Bůh. A vše, co je pravdivé, se účastní naprosté nadřazenosti nad každou lží. Můžeme si tedy být teologicky a filozoficky jistí, že tyto podvody mají své hodiny spočítané, protože k jejich zhroucení postačí vystavit je světlu. Rozlišit světlo a tmu. Vrhněme tedy trochu světla na podvody Bidena a demokratů, aniž bychom udělali krok zpět. A na podvody, které se vylíhly proti Trumpovi a Americe, tyto zplodiny deep church.

V tomto panoramatu systematických lží a úděsné nestoudnosti mediální propagandy je volba Joe Bidena nejen žádoucí, ale je považována přímo za nevyhnutelnou, a proto pravdivou, a tedy definitivní. A to i když sčítání není dokončeno a kontroly hlasování a stížnosti na podvody teprve začínají; i když stížnosti byly právě podány. Biden by měl být prezidentem, protože o tom rozhodli oni: hlasování Američanů je platné pouze tehdy, bude-li toto vyprávění ratifikováno, jinak se z toho vyvine plebiscit, populismus, fašismus.

Není proto překvapující ani nadšení, jakkoli hrubé a násilné, s nímž demokraté jásají pro svého kandidáta in pectore, ani naprostá spokojenost médií a oficiálních komentátorů, ani osvědčení o spolupachatelce a kurtizáně podpořené v deep state ze strany politických vůdců z celého světa. Byli jsme svědky závodu o to, kdo přijde první, s otevřenou náručí, aby se tím předvedli, aby ukázali, že vždy věřili v drtivé vítězství demokratické loutky.

Je-li však zdvořilost hlav států a stranických tajemníků součástí otřepaných scénářů světové levice, jsou prohlášení Americké biskupské konference, okamžitě publikovaná ve Vatican News hotovýmpatolízalstvím. Prý „druhý katolický prezident v historii Spojených států“; zapomínají na nezanedbatelné podrobnosti, že Biden je vášnivým potratářem, zastáncem LGBT ideologie a antikatolického globalismu. Arcibiskup z Los Angeles José H. Gomez, znesvěcující památku mučedníků Cristeros z jeho rodné země, lapidární větou: „Američané promluvili…“. Odsouzený a široce prokázaný podvod má malý význam: otravná formálnost lidového hlasování, byť padělaného tisícerým způsobem, musí být považována za platnou a uzavřenou ve prospěch nositele standardu jediné myšlenky. Přečetli jsme si, i bez pocitu nevolnosti příspěvky Jamese Martina TJ a celé té skupiny dvořanů, kteří spěchají, aby se dostali do Bidenova vozu, a sdíleli jeho pomíjivý triumf. Ti, kteří nesouhlasí, ti, kteří žádají o jasno, ti, kteří se uchylují k zákonu, aby viděli ochranu svých práv, nemají legitimitu a mají jen mlčet, rezignovat, zmizet. Nebo naopak: musí se připojit ke sboru jásání, tleskání, úsměvů. Ti, kteří nepřijímají a dovolávají se demokracie, jsou ostrakizováni. Jak vidíme další požadavky, ale tentokrát legitimní a nesporné, protože jsou to oni, kdo je ukládají.

Je skutečně příznačné, že americká biskupská konference a Planned Parenthood vyjadřují spokojenost s předpokládaným volebním vítězstvím oné osoby. Tato jednomyslnost konsensu připomíná nadšenou podporu zednářských lóží u příležitosti volby Jorge Maria Bergoglia, rovněž nepokrytě poznamenané stínem podvodů v lůně konkláve a stejně podporované z deep state, jak dobře víme z e-mailů Johna Podesty a McCarricka, z vazeb jeho kolegů na demokraty a samotného Bidena. Věru vybraná společnost, o tom není pochyb.

Těmito slovy se tedy potvrzuje a uzavírá Pactum Sceleris (zločinecká smlouva) mezi deep state a deep church, ujařmení špiček katolické hierarchie Novým světovým řádem, popírajícím Kristovo učení a nauku církve. Vzít to na vědomí – to je první nevyhnutelný krok k pochopení složitosti současných událostí a k jejich zhodnocení z nadpřirozené, eschatologické perspektivy. My však víme a skutečně pevně věříme, že Kristus, jediné pravé Světlo světa, již zvítězil nad temnotou, která svět zahalila.

+ Arcibiskup Carlo Maria Viganò

8. listopadu, 23. neděle po Duchu Svatém