Zbourat zeď mlčení

19. 2. 2019

Teribilis ut castrorum acies ordinata

Dnešního dne se v Římě na náměstí sv. Silvestra od 14 – 15 hod. konalo shromáždění laiků z celého světa. Žádají biskupy na sumitu 21. – 24. února a biskupy na celém světě, aby prolomili mlčení o morální a naukové krizi, která pustoší církev. Níže uvádíme text manifestu, který byl na shromáždění předložen.

Manifestace se konala na náměstí sv. Silvestra, kde jsou od XII. století uchovávány ostatky sv. Jana Křtitele, který se nebál hlásat pravdu a položil za to svůj život.

Ihned po manifestaci v sídle Stampa Estera (Zahraniční tisk) se sejdou někteří představitelé účastníků manifestace pod titulem: Otázky, týkající se morální krize katolické církve. V předvečer vatikánského sumitu k problémům sexuálního zneužívání.

Představitelé různých sdružení z celého světa, kteří bojují za ochranu života a rodiny, budou médiím odpovídat na jejich dotazy:

Jsou to:

John Smeaton (VB), prezident Společnosti na ochranu nenarozených dětí

Michal Matt (USA), ředitel revue Remnant

Scott Schittl (Kanada), představitel portálu Live Site News

Juli Loredo (Peru), spoluzakladatel Tradición y Acción por un Perú Mayor

Jean-Pierre Maugendre (Francie), prezident Reanaisance Catholique

Arkadiusz Stelamch (Polsko), viceprezident Institutu Piotr Skarga

Roberto de Mattei (Itálie), president Fondazione Lepanto

V mlčení, abychom zbořili zeď mlčení

Jsme katoličtí laici pocházející z celé Itálie a za všech koutů světa. Účastníme se této manifestace z vlastního podnětu a ve jménu asociací a novinářských institucí, které spojuje láska k církvi, její nauce a jejím institucím. Jsme sjednoceni k dnešní akci ve jménu Acies ordinata, což je titul, který rezervuje církev pro Nejsvětější Pannu Marii, která shromažďuje vojsko věřících ze všech končin, aby potřeli své nepřátele: terribilis ut castrorum acies ordinata (Píseň písní, 6, 3; 6,9). Jsme zde jako synové bojující církve, abychom veřejně vyznali svou katolickou víru, ale také, abychom prolomili zeď mlčení. Hrobové mlčení pastýřů církve k bezprecedentní morální a naukové krizi.

Chrám Sv. Silvestra in Capite na tomto náměstí uchovává relikvii hlavy sv. Jana Křtitele. Předchůdce Páně byl v mlčení přiveden k Herodovi, ale jeho němý jazyk nadále promlouvá k našim srdcím. Stojíme zde důstojně a spořádaně, abychom symbolicky vyjádřili odpor proti mlčení, které se nechce podrobit. Máme v rukou svatý růženec a čteme texty katolické Tradice, aby podporovaly naši vytrvalost v modlitbě a v přesvědčení, že akce se připravuje jen v usebranosti.

Sumit předsedů biskupských konferencí, který bude zahájen 21. února za přítomnosti Svatého otce, je historickou příležitostí k otevření nejen tématu sexuálního zneužívání mladistvých, ale také tématu morální zkázy, jakou představuje každé porušení božského a přirozeného zákona počínaje strašnou ranou homosexuality.

Naše výzva je adresována mlčícím biskupům, aby každý z nich našel odvahu prolomit mlčení. Kdo bude tím pastýřem, který se odváží říct pravdu Svatému otci? Církev se nebojí pravdy, protože církev hlásá celému světu Pravdu její Hlavy a Zakladatele, Ježíše Krista. A především k Němu se obrací náš symbolický akt, aby v této katastrofální době přišel na pomoc naší slabosti a slovem Pravdy zachránil svou církev.

Domine, ne sileas (Ž 34,22) Pane, nemlč!

                                         (viz)