Zamlčené důležité schéma 2VK

Co se děje v revoluční Latinské Americe?

Kdo pozorně sleduje latinskoamerický prostor, musí konstatovat, že se zde uplatňuje gigantický plán pečlivě připravený a financovaný extrémní levicí, který sleduje demolici všech vlád, které se nepřipojily k Fóru v San Paolo. (viz)

                                     Demonstranti v Chile                                       

Jsme zde svědky ostrého útoku levice proti kultuře západní civilizace, který mnozí nechtěli vidět a vzít na vědomí. Prof. Plinio Corrêa de Oliveira ve své knize Revoluce a kontrarevoluce píše: Počínaje studentskou revolucí na Sorboně 1968, četní socialističtí autoři – a to zvláště marxističtí – začali uznávat nezbytnost nastolení psychologické revoluční války jakožto formy přípravné revoluce za politickou a sociálně politickou transformaci, která by zcela změnila každodenní život, obyčeje a mentalitu celého životního způsobu. Jedná se o tzv. Kulturní revoluci. V důsledku toho jsme byli nuceni svěřit výchovný proces svých dětí vyučujícím s marxistickou inspirací, kteří tvoří součást pedagogického sboru mnoha škol a univerzit, a nyní se ptáme, proč se tak mnoho mladých lidí stalo horlivými levicovými revolucionáři.

Vidíme také, jak naše vlády ničí naše křesťanské rodiny, zavádějí gender – ideologii, potraty, eutanazii, užívání drog a další a další zhoubné vynálezy, které tvoří počátek sebezničení společnosti a státu. Toto všechno podporují parlamenty, soudní instituce a je to v jasném rozporu s tím, co chce populace. Na doplnění tohoto temného obrazu samotné vlády ničí produktivní sektory a zavádějí daně, znemožňující zdravý ekonomický rozvoj. Toto všechno provádějí politici a úřady, které nás údajně reprezentují. Dělají opak toho, co prohlašují a slibují: že budou hájit rodinu, a při tom ji ničí, že povedou čestnou politiku, a přitom rozkrádají veřejné prostředky, zaručují beztrestnost pro ty nejhorší, jaké jsme kdy poznali.

Vandallství v katolických chrámech

Důsledky tohoto zvráceného systému jsou evidentní. Radikální menšina, dobře organizovaná a vedená nejtemnějšími marxistickými silami, které se na veřejnosti neukazují, požaduje zničení a anarchistické odstranění všech faktorů, které vždy přinášely prosperitu a kvalitní životní podmínky.

                              Útok na chrám v Chile                                

Kolumbijský prezident 21. listopadu prohlásil: Od příštího týdne začneme s velkým úsilím praktikovat agendu sociální politiky. Budeme pracovat společně v perspektivě střední i dlouhodobé, abychom vyplnili sociální mezery, a to nám pak dovolí, abychom všichni budovali Mír a Zákonnost.

S kým to chce prezident mluvit? Jaký může být výsledek těchto setkání? Zcela jistě budou účastníci požadovat smazání všeho, co přináší ekonomický rozvoj, a nahradit to populistickými požadavky, které jen rozmnoží chudobu.

To vyvolá nové protesty a nové ústupky vlád levici, aniž bychom všichni skončili v socialistickém ráji, ze kterého všichni chtějí utéct. Zapomněl, že ho zvolilo 10 milionů voličů, kteří nesouhlasí s tím, co požadují extrémistické menšiny. Měl by si být vědom, že požadavky extrémní levice nejsou rétorika. Je to plán, který se prosazuje v mnoha národech a vláda a společnost jen ztrácejí čas na rozhovory s těmi, kteří nás chtějí zničit.

Při tiskovce na palubě letadla při návratu z Japonska položila Mexičanka Valentina Alazrai Bergogliovi otázku:

Latinská Amerika stojí v plamenech. Viděli jsme ve Venezuele a v Chile obrazy, které se po Pinochetovi již nepokládaly za možné. Viděli jsme situaci v Bolívii, Nikaragui a jiných zemích: nepokoje na ulicích, mrtvé a zraněné, kostely v plamenech. Co k tomu můžete říct? Dělá církev a vůbec vy osobně jako latinskoamerický papež něco proti tomu?

Papež František: Někdo mi řekl: Musíme provést analýzu. Dnešní situace v Latinské Americe se blíží letům 1974 – 1980, když v Chile, Argentině, Uruguayi a Paraguayi, Brazílii se Stössnerem a myslím i na Bolívii s Lydií Gueilerovou, probíhala operace Condor. Situace je v plamenech, ale já nevím, zda se jedná o podobný problém, nebo něco jiného. Opravdu nejsem schopen v tomto okamžiku učiniti analýzu současného stavu. Co se děje v Chile, to mi působí starosti, protože v Chile se jedná také o případ zneužití, který způsobil mnoho bolesti. A problém je takového druhu, že mu nerozumím. Ale je tam požár, jak říkáte, a musíme hledat dialog a také analýzu. Zatím jsem ji nenašel. Jsou zde také velmi slabé vlády, které nebyly schopny vytvořit vnitřní mír a řád. A proto dochází k takové situaci, které opravdu dobře nerozumím.

Bergoglio s Whpeiem a Menchu

Ale jakmile se vrátil do Říma, ihned začal po svém podnikat. Přijal ve středu Guillerma Whpeie, argentinsko – arabského podnikatele a Rigpnerta Menchua, který se zasazuje o zřízení socialistického státu. Menchuův otec a jeho bratři působí v marxisticko leninistické gerile, která vedla krutou a špinavou válku, jež si vyžádala 140 000 – 200 000 mrtvých. Po jejím ukončení nezískali vítězové více než 2,78 procent voličů a tři ze 160 parlamentních křesel.

Bergoglio přijal Whpeie a Menchua v soukromé audienci, která nebyla vůbec zveřejněna. O důvodu a tématech se papež vůbec nevyjádři. Podle Elizabetty Piquoé se jednalo o světovou kampaň odsuzující používání brokových nábojů při politických demonstracích. Bergogliova aktivita je zaměřena proti policejním zásahům při demonstracích.

Whpei a Menchu zastupují dvě latinskoamerické organizace a zahájili kampaň proti používáni podobných zbraní: „Papež nás podporuje a dal nám podnět k velkému křížovému tažení.“ To má být odpověď na násilné nepokoje komunistických sil v Chile a Bolívii, na které se ptala Valentina Alazkari? Není známo, zda se vůbec zmínil o tom, jak demonstranti zapalují chrámy a ničí sochy a kříže. O tom se Piquoé nezmiňuje.

   Hořící chrám ve Valparaiso

Proč František tomu stavu „nerozumí“? Důvod je zřejmě v tom, že papežovi odpůrci dali několikrát najevo, že se zastávají křesťanské rodiny a práva nenarozených na život. Zatímco brazilský prezident Jair Bolsonaro, který byl hlavním aktérem při porážce Moralese, zasvětil zemi Neposkvrněnému Srdci, nová prezidentka Bolívie Jeanine Áñez složila své nástupní prohlášení s Biblí v ruce, při sesazení Moralese byl důležitým činitelem katolík Luis Fernando Camacho a úřadující prezident v Chile Sebastian Piñera vyhlásil 25. březen za Den nenarozených dětí a dal tak světu příklad boje proti potratové lobby, Bergogliovi přátelé si počínají podstatně jinak: jeho přítel Evo Morales mu věnoval kříž se srpem a kladivem, a prohlásil, že Kristus neexistuje; za vstup do řeholního řádu vyhrožuje trestem vězení, a další papežovi přátelé Whpei a Menchu pochodují v Chile hrdě pod duhovým praporem.

Prameny: Corrispondenza Romana, Katholisches

De deposito fidei pure custodiendo (O pokladu víry, který je třeba pečlivě střežit) je jedno ze sedmi významných schémat, která schválil 1962 pro koncilní jednání papež Jan XXIII., ale která se kvůli podvodu nedostaly na pořad. Vypuštění těchto schémat, která podle řádu měla tvořit základ diskuze, znamenal kapitální zvrat v dějinách 2VK.

Koncil pak pokládal za důležité představit víru církve novým způsobem, místo aby ji potvrdil a hájil proti bludům, které ji ohrožují. Promulgované texty však chtěly mít charakter pastorační, ale v důsledku toho představoval koncil v dalším průběhu zatemnění nauky víry, až to té míry, že Benedikt XVI. potvrdil 2012, rok před svou demisí (trochu pozdě!), že »širokým oblastem světa hrozí nebezpečí, že plamen víry vyhasne, protože není náležitě živen. Stojíme před hlubokou krizí víry, před ztrátou náboženského citu, což představuje pro dnešní církev výzvu«.

Schéma dogmatické konstituce o zachování integrity pokladu víry, které předvídalo hrozící krizi, pokládalo za nezbytné a nutné obnovit tradiční nauku církve a odsoudit protikladné bludy, začíná slovy sv. Pavla k Timoteovi: »..opatruj, co ti bylo svěřeno! Varuj se prázdných světských řečí a námitek falešné vědy; vždyť někteří, kdo je zastávají, zbloudili ve víře« ( 1 Tim, 6, 20-21).

I když toto schéma nebylo promulgováno, představuje jeden z dokumentů 2VK, který si zachovává všechnu svou sílu a aktuálnost a zasluhuje, aby byl čten a prohlubován.

Integrální text vychází v latinském originálu a italském překladu s úvodem prof. Roberto de Mattei, v nakladatelství Fiducia (152 stran, cena 12€)

Corrispondenza Romana