Z Římského Martyrologia na den 12. října

V Africe 4966 svatých vyznavačů a mučedníků, kteří byli umučeni za vandalského ariánského krále Hunericha. Byli mezi nimi biskupové Božích církví, kněží a jáhni a velké zástupy věřícího lidu. Pro svou vytrvalost v pravé katolické víře byli zavlečeni na strašnou poušť, mnozí z nich byli krutě týráni od černochů, zahrocenými tyčemi byli nuceni k běhu a tlučeni kameny. Jiní se svázanýma nohama byli vláčeni jako mrtvoly po tvrdém skalnatém terénu a tak rozdrásáni na všech údech, aby nakonec po dalším týrání zemřeli mučednickou smrtí. Byli mezi nimi biskupové Felix a Cyprián a významní kněží našeho Pána.