Z ojedinělých ohlasů na závažný dokoment mons. Viganò

                                                                                 prof. Paolo Pasqualucci

Existuje zatím málo případů vyjádření osobního postoje k dokonale doložené žalobě vyprovokované skandálem arcibiskupa McCarricka, kterou zveřejnil arcibiskup Carlo Maria Viganò 22. srpna 2018 jako pravdivou a oprávněnou žalobu proti papeži Františkovi a některým kardinálům. Stal se odvážným tlumočníkem bolestného volání duší trpících pro nepřípustné zamlčování homosexuálních sítí v mnoha diecézích, seminářích a řeholních řádech atd. ze strany papeže Františka, které působí pod pláštěm tajemství a lži jako mocná chapadla hydry, rdousí nevinné oběti a kněžská povolání, a pustoší tak celou církev. Tyto sítě, dodávám, se vyskytují především v USA a jsou rozšířeny i na ženskou větev církve.

Ve šlépějích a důkazech obsažených v žalobě mons. Viganò zaslal v září 2018 P. David Marsden SCJ, profesor v semináři, otevřený dopis biskupům Velké Británie a Skotska jako žalobu na seminář v blízkosti Birminghamu, ze kterého byl propuštěn, protože veřejně prohlásil, že jedinci s homosexuálními tendencemi nesmějí být připuštěni ke kněžskému svěcení v souladu s trvalou naukou církve, kterou zdůraznil a potvrdil Benedikt XVI..

Vyzval s bolestí v srdci biskupy, aby zakročili a prolomili mlčení, které panuje v celé církvi v souvislosti s tímto závažným problémem a atmosférou, která dovoluje přístup ke kněžskému stavu osobám s evidentními znaky homosexuálních sklonů. Odvážný kněz zakončil svůj list těmito slovy: »V létě 2016 jsem byl přinucen, abych odešel z koleje Sv. Patrika v Maynooth blízko Dublinu, protože zde byli ordinováni na kněze osoby evidentně homosexuální. Dva roky nato jsem byl propuštěn z koleje Panny Marie Ocsott (u Birminghamu), protože jsem tvrdil, že homosexuální individua nemohou být připuštěna ke kněžské formaci a svěcení. Žijeme zajisté v době temnoty pro katolickou církev. Jsou zde ještě dobří biskupové, kteří mají nezbytnou odvahu, aby zahájili úplnou reformu kněžství, kterou tak nutně potřebujeme?«

29. září 2018 Akademie Jana Pavla II. pro život a rodinu publikovala otevřený dopis podtitulem Zpráva arcibiskupa Carlo Maria Viganò, podepsaný jejím prezidentem váženým rakouským filozofemprof. Josefem Seifertem, ve kterém autor vyjádřil otevřenou a bezpodmínečnou podporu prelátovi za jeho jasný a hrdinský postoj a nabídl mu velkou čest stát se členem této Akademie.

Omertovské mlčení o sodomských zločinech, které se dějí v církvi, je oprávněně označováno jako „zločinné mlčení, mlčení v dohodě s ďáblem; mlčení, které umožňuje nové zločiny, zatímco mlčení, které pak zaujímají pastýři ke zprávě Mons. Viganò, představuje útěk od stáda a zanechání ovcí vlkům. Prof. Seifert plně schvaluje požadavek mons. Viganò, aby byli přinuceni k odchodu všichni ti, kteří jsou za toto mlčení a zakrývání odpověděni.

V další části svého článku pak obšírně komentuje text Výzvy Roberta de Mattei z Fondazione Lepanto, Vzmuž se, Mosignore, kterou plně podporuje.

Paolo Pasqualucci 10. ledna 2019.